Mats Svegfors: ”Kommunal demokrati är beroende av medier”

Mats Svegfors var chefredaktör för Svenska Dagbladet (1991-2000) och ordförande för Tidningsutgivarna (1996-2000). Nu berättar han för TU.se om uppdraget att utreda framtidens press- och mediestöd. Mats Svegfors behöver ingen närmare beskrivning för TU:s medlemmar,...

Amanda Lind: ”Många är beroende av sin dagstidning”

I dag presenterade Amanda Lind vem som ska leda den nya mediestödsutredningen och vilka direktiv som Mats Svegfors, tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet, har fått. Här berättar kultur- och demokratiministern för TU.se om sina förväntningar på nya press- och...

TU avstyrker utformningen av nya sekretessregler

I en utredning om folkbokföring, samordnings- och identitetsnummer (SOU 2021:57) föreslås flera nya sekretessregler med stark sekretess och att meddelarfrihet i ett fall inte ska gälla. TU avstyrker utformningen av sekretessförslagen och förordar att meddelarfrihet...

Remissyttrande över förslagen från Pliktexemplarsutredningen

Betänkandet (SOU 2021:32) ”Papper, poddar och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial” (U2021/02459) TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får anföra följande. En ny pliktmateriallag...

Pin It on Pinterest