TU tillstyrker att omställningsstödet för företag förlängs

TU – Medier i Sverige har getts tillfälle att yttra sig över promemorian ”Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020” (Fi 2020/03582/S2) och får anföra följande. Sammanfattning TU tillstyrker förslaget om att omställningsstödet för företag som fått...

Upprop för pressfrihet i Belarus

Journalister som blir påhoppade, slagna och gripna när de är i tjänst för att rapportera om folkliga protester och demonstrationer. Medier som förvägras ackreditering. Kameror och minneskort som blir beslagtagna eller förstörda. Reportrar som ”försvinner” i flera dygn...

Remissvar om ny arkivlag

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag. TU har tagit del av betänkande ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) och får anföra följande. Sammanfattning...

Pin It on Pinterest