Remissvar om ny arkivlag

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag. TU har tagit del av betänkande ”Härifrån till evigheten – en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) och får anföra följande. Sammanfattning...

TU lämnar in skrivelse till kulturdepartementet om mediestöd

Till kultur- och demokratiminister Amanda Lind TU – Medier i Sverige är branschorganisation för svenska dagspress- och medieföretag.  Coronavirusets spridning har fått betydande konsekvenser för medierna och journalistiken i hela landet. Annonsberoende medier har...

Pin It on Pinterest