Gemensamt upprop om Apple och DMA

Tidningsutgivarna är en av undertecknarna av ett upprop från 34 företag och sammanslutningar, verksamma inom ett brett spektrum av digitala sektorer – inklusive medier, spel, datormjukvara, kommunikation, fintech och marknadsplatser, som tillsammans servar...

TU om explosiva varor

TU har yttrat sig över ett förslag om att inrätta ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Enligt TU finns det ett betydande insynsintresse i hur, av vem, om vem och om och under vilka förutsättningar tillståndsbeslut fattas eller ges om att tillverka...

Remissvar om distanshandel av läkemedel

Läkemedelsverket har i dag fått TU:s återkoppling på sitt reviderade förslag om föreskrifter om distanshandel vid öppenhetsapotek (HSLF-FS 2024:XX). I sitt tidigare förslag ville Läkemedelsverket införa id-kontroll vid leverans av läkemedel, något som TU och många...

TU kritiserar förslag om anonyma poliser

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås att poliser som arbetar mot den organiserade brottsligheten i vissa fall ska kunna använda en annan uppgift än sitt namn i beslut och andra handlingar. TU delar bedömningen om behovet av skydd för polisanställda och...

Pin It on Pinterest