Mediepolitiken måste hänga ihop

Replik i Medievärlden på Weine Wiqvist inlägg ”Missförstånd om producentansvar för returpapper” Det finns självfallet ingen formell koppling mellan presstöd och producentansvar för papperstidningar, men förslaget krockar med regeringens uttalade löfte om att stärka...

Public service-propositionen 2019

Regeringen har nu lagt fram sin public service-proposition. Förslagen i propositionen anger de villkor och riktlinjer för den verksamhet som ska bedrivas av programföretagen Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och Utbildningsradion (UR) under den kommande...

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport

Naturvårdsverkets utkast till slutrapport med vägledning gällande insamling av förpackningar och returpapper från bostadsfastigheter m m   TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad rapport och får anföra följande. 1. Sammanfattning TU förordar att...

Pin It on Pinterest