Remissvar om utredning av en mer likvärdig skola

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkande “En mer likvärdig skola” (SOU 2020:28, U2020/02667/S) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågan om offentlighet och sekretess hos Skolverket. Sammanfattning TU...

Returpappersfrågan – en fråga om demokrati

Det är bra för demokratin och det fria ordet att producentansvaret lyfts från tidningarna. Annars riskerar vi att den granskande bevakningen tunnas ut och att fler journalistjobb försvinner. Det skriver Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, Kerstin Neld, Sveriges...

Remissvar gällande visselblåsaredirektivet

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Ökad trygghet för visselblåsare” (SOU 2020:38; A2020/01490/ARM) och får anföra följande. TU begränsar huvudsakligen sitt remissyttrande till de delar som berör förhållandet till tryck- och...

Remissvar om registrering av kontantkort

TU – Medier i Sverige (TU) har getts tillfälle att yttra sig över departementspromemoria “Registrering av kontantkort m.m.”, Ds 2020:12 och Ju2020/02095/Å och får anföra följande. Sammanfattning TU kan dela bedömningen av behovet av en...

Pin It on Pinterest