”Tydligare regler vid distansförsäljning” (Ds 2019:3)

TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande och får anföra följande. Sammanfattning TU har vissa övergripande synpunkter kring genomförandet av det berörda EU-direktivet i svensk rätt. TU tillstyrker i ett fall, och avstyrker i det andra fallet, de...

Mediehusen måste få betalt för sitt arbete

Därför är EU:s nya upphovsregler så viktiga Flera viktiga ändringar har gjorts sedan det nya upphovsrättsdirektivet först presenterades. Länkar och kortare sammandrag är undantaget, privatpersoners länkning kommer inte att regleras och det finns inget krav på...

TU välkomnar beslut om sänkt moms

I dag fattade regeringen beslut om att sänka momsen på digitala tidningar till 6 procent den 1 juli 2019. Medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige välkomnar beskedet. Länk till regeringens ärendeförteckning:...

Pin It on Pinterest