Returpappersfrågan – en fråga om demokrati

Det är bra för demokratin och det fria ordet att producentansvaret lyfts från tidningarna. Annars riskerar vi att den granskande bevakningen tunnas ut och att fler journalistjobb försvinner. Det skriver Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, Kerstin Neld, Sveriges...

Pin It on Pinterest