Remissvar om distanshandel av läkemedel

Läkemedelsverket har i dag fått TU:s återkoppling på sitt reviderade förslag om föreskrifter om distanshandel vid öppenhetsapotek (HSLF-FS 2024:XX). I sitt tidigare förslag ville Läkemedelsverket införa id-kontroll vid leverans av läkemedel, något som TU och många...

Remissvar – Posttjänst för hela slanten

Tidningsutgivarna har i dag skickat ett in remissvar över betänkandet ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4), där vi tillstyrker förslaget om att tidningar och tidskrifter ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten – även om vi betraktar förslaget som varandes...

Pin It on Pinterest