Remissvar om placering av post- och brevlådor

Tidningsutgivarna har yttrat sig över PTS förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning inom den ”samhällsomfattande posttjänsten” (=PostNord) och som handlar om placering av post- och brevlådor, avstånd mellan postlådor och bostad med mera. Förslagen...

Stöd vid varannandagsutdelning av post

Som många säkert har noterat, så har det nya stöd för utdelning av tidningar de dagar PostNord inte längre delar ut post inte fungerat. För år 2021 anslogs 40 miljoner kronor i statsbudgeten, men när ansökningstiden gick ut hade endast ansökningar för c:a 500.000...

Pin It on Pinterest