Mats Svegfors: ”Kommunal demokrati är beroende av medier”

Mats Svegfors var chefredaktör för Svenska Dagbladet (1991-2000) och ordförande för Tidningsutgivarna (1996-2000). Nu berättar han för TU.se om uppdraget att utreda framtidens press- och mediestöd. Mats Svegfors behöver ingen närmare beskrivning för TU:s medlemmar,...

Amanda Lind: ”Många är beroende av sin dagstidning”

I dag presenterade Amanda Lind vem som ska leda den nya mediestödsutredningen och vilka direktiv som Mats Svegfors, tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet, har fått. Här berättar kultur- och demokratiministern för TU.se om sina förväntningar på nya press- och...

EU-kommissionen svarar om momsen

TU bad tidigare i år skatte- och revisionsföretaget KPMG att utreda möjligheterna för Sverige att – med hänsyn till EU:s momsskattedirektiv – återinföra ett s k kvalificerat momsundantag för allmänna nyhetstidningar, d v s det som gällde fram till år 1996, och...

Pin It on Pinterest