Stå upp för pressfriheten

Utan yttrande- och åsiktsfrihet har vi ingen fullvärdig demokrati. Att stå upp för pressfrihet är därför att försvara demokratin, skriver TU:s vd Jeanette Gustafsdotter på Pressfrihetens dag. I år är det 100 år sedan riksdagen beslutade att ändra grundlagen och införa...

”Fallet Slagbrand” är mycket bekymrande

TU har – genom Pressens Samarbetsnämnd – uppmärksammat den nedlagda förundersökningen rörande övergreppet mot VLT:s medarbetare Håkan Slagbrand i en skrivelse till justitieminister Morgan Johansson.   Justitieminister Morgan Johansson Justitiedepartementet 103 33...

Pin It on Pinterest