Slutreplik om public service

”Det vi pratar om är formerna för distribution”, skriver Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i en slutreplik till Föreningen Oberoende Public Service. Hela replikskiftet går att läsa på Dagens Media. Jag vidhåller att Tidningsutgivarna (TU) och Föreningen Oberoende...

Replik OPS i Dagens Media

TU:s vd Johan Taubert i en replik till debattartikeln i Dagens Media av Föreningen Oberoende Public Service (OPS) om att TU vill begränsa SVT:s textnyheter. Publicerad i Dagens Media 231129. Tidningsutgivarna (TU) och Föreningen Oberoende Public Service (OPS) vill i...

Remissyttrande från TU om public service

TU har yttrat sig över betänkandet (SOU 2022:5) ”Innehållsvillkor för public service och ordningen för beslut vid förhandsprövning” (Ku2022/00647). Utredningen handlar främst om att redan under den pågående tillståndsperioden vidga möjligheten att granska ps-bolagens...

Pin It on Pinterest