Remissvar gällande en moderniserad radio- och tv-lag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkandet ”En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet” (SOU 2019:39) och får anföra följande. Yttrandet följer, i de delar TU yttrar sig, betänkandets kapitelindelning. Sammanfattning TU...

Remissvar gällande organhandel och annonseringsförbud

Betänkandet ”Santiagokonventionen mot organhandel” (SOU 2019:01) TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande om den så kallade Santiagokonventionen om organhandel. TU begränsar sitt yttrande till frågan om annonsförbud. Sammanfattning TU delar...

Remissvar gällande kontroller vid högskoleprovet

Betänkandet ”Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag med åtgärder mot fusk” (SU 2019:37) TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerat betänkande om en ny lag om kontroll vid högskoleprovet och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till de...

Remissvar avseende sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Finansdepartementets promemoria (Fi2019/02360/V) ”Några sekretessfrågor på Finansmarknadsområdet” TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad promemoria och får anföra följande. Sammanfattning TU avstyrker förslaget om absolut sekretess i Finansinspektionens...

Remissvar avseende departementspromemorian Etableringsjobb

Departementspromemorian ”Etableringsjobb” (Ds 2019:13), A2019/01215/A TU – Medier i Sverige har tagit del av rubricerad departementspromemoria och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till frågorna om sekretess för uppgiftslämnande och om arkiv....

Pin It on Pinterest