Remissvar avsende premiepensioner och meddelarfrihet

TU – Medier i Sverige har tagit del av promemorian ”Förvalsalternativet inom premiepensionen” (Fi2020/00584/FPM) och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslaget om att meddelarfrihet inte ska gälla för uppgifter i AP-fondernas investeringsverksamhet...

Upphävande av producentsansvaret för returpapper

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medie företag. TU har tagit del av miljödepartementets mejl i rubricerad fråga den 4 maj 2020 och vill lämna följande synpunkter. TU har med tillfredsställelse tagit del av regeringens...

Remissvar gällande stärkt spelarskydd

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av promemorian ”Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19” (Fi2020/01934/OU) och får lämna följande synpunkter. Sammanfattning TU anser att förslagen i promemorian motverkar spellicensreformen, den så...

Remissvar gällande konkursförfarande

TU – Medier i Sverige (TU) har tagit del av departementspromemoria Konkursförfarandet och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om handlingsoffentlighet. Sammanfattning TU tillstyrker förslagen om att handlingsoffentlighet ska gälla i en...

Remissvar gällande en ny riksbankslag

TU – Medier i Sverige har tagit del av betänkande SOU 2019:46 ”En ny riksbankslag” och får anföra följande. TU begränsar sitt yttrande till förslagen om offentlighet och sekretess. Sammanfattning TU förordar en mildare sekretess i förslaget om betalningar och...

Pin It on Pinterest