Remissvar – Posttjänst för hela slanten

Tidningsutgivarna har i dag skickat ett in remissvar över betänkandet ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4), där vi tillstyrker förslaget om att tidningar och tidskrifter ska ingå i den samhällsomfattande posttjänsten – även om vi betraktar förslaget som varandes...

Yttrande över betänkandet ”Kreativa Sverige”

Tidningsutgivarna har yttrat sig över betänkandet ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44). Vi ser positivt på förslaget om nationell strategi för att främja hållbar...

Remissvar om uppgifter ur vaccinationsregistret

Tidningsutgivarna har getts tillfälle att yttra sig över Läkemedelsverkets hemställan avseende förlängning av en sekretessbrytande bestämmelse för uppgifter ur det nationella vaccinationsregistret, S2022/03011. TU tillstyrker ett förslag om en förlängning av...

Pin It on Pinterest