TU säger nej till ny sekretessregel

TU har yttrat sig över en utredning (SOU 2022:12) om ”Startlån till förstagångsköpare av bostad”. TU har inga synpunkter om startlånen i sig, men avstyrker förslaget om en ny sekretessbestämmelse för uppgifter om startlån till förstagångsköpare av bostad med undantag...

Upphovsrättsdirektivet och utgivarrätten

TU har svarat på regeringens promemoria ”Upphovsrätten på den digitala inre marknaden” (Ds 2021:30). I denna föreslås hur EU:s upphovsrättsdirektiv och den däri ingående utgivarrätten ska implementeras i svensk lag. TU vill särskilt peka på några saker i vårt svar: TU...

Pin It on Pinterest