Papperspriser

En viktig faktor för att svenska nyhetstidningar ska kunna nå ut med information är tillgång till papper. Trots att Sverige är ett skogrikt land så har en hel del pappersproduktion lagts ned, till exempel i Hylte, Kvarnsveden och hos SCA. Det har lett till brist – och...

Upphävande av producentsansvaret för returpapper

TU – Medier i Sverige (TU) är branschorganisation för svenska dagstidnings- och medie företag. TU har tagit del av miljödepartementets mejl i rubricerad fråga den 4 maj 2020 och vill lämna följande synpunkter. TU har med tillfredsställelse tagit del av regeringens...

Pin It on Pinterest