TU ställer sig bakom globala principer kring AI

I likhet med vår europeiska samarbetsorganisation News Media Europe ställer sig Tidningsutgivarna bakom ett dokument antaget av amerikanska News/Media Alliance, som pekar på flera kritiska dimensioner angående generativ artificiell intelligens – AI – som rör...

Aktuellt: ”Jag är beredd på fängelse”

Det finns bara en person som är ansvarig för det som står i en tidning. Och det är dess ansvariga utgivare. I Sverige har de allra flesta medier en ansvarig utgivare. Det är han eller hon som är juridiskt ansvarig för det som står i tidningen, på en nyhetssajt eller...

Pin It on Pinterest