TU om explosiva varor

TU har yttrat sig över ett förslag om att inrätta ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor. Enligt TU finns det ett betydande insynsintresse i hur, av vem, om vem och om och under vilka förutsättningar tillståndsbeslut fattas eller ges om att tillverka...

Pin It on Pinterest