Uppdaterad version av Rätt i annonsen

Rätt i annonsen är en handbok – exklusiv för TU:s medlemmar – som ger snabb juridisk vägledning i reklam- och marknadsföringsfrågor. Rätt i annonsen är i första hand tänkt att fungera som ett stöd i det dagliga arbetet för annonsgranskaren, men den kan även fungera...

Det fria ordet – hur skyddar vi det bäst?

Nästan var tredje journalist är utsatt för hot. Drygt två av fem utsatta journalister har avstått från att bevaka vissa ämnen, personer eller grupper på grund av risken för hot, visar studier från Göteborgs universitet. Det betyder att viktiga granskningar inte blir...

Välkommen till TU:s medielunch i Almedalen

Många avstår i dag från att uttrycka sin mening offentligt i rädsla för att utsättas för hot och hat. Dessa hot riskerar att utarma det demokratiska samtalet. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har undersökt vilka det är som hatar, hotar och trakasserar...

Reklamskatt för tidningsägare – nästan borta

Från den 1 januari 2018 ska du inte längre redovisa och betala reklamskatt på annonser som offentliggörs i periodiska publikationer (minst fyra nummer per år). För annonser i annonsblad, program eller katalog behöver du fortfarande redovisa och betala reklamskatt. Vad...

TU Marknadsinsikt, v. 16 2018

Ny värld av val för digitala konsumenter Tittandet på strömmad tv fortsätter att öka, kunderna förväntar sig alltmer av betal-tv, unga och äldres mediekonsumtion närmar sig varandra och personlig data upplevs bara mer och mer privat. Det visar Deloittes nya rapport...

Pin It on Pinterest