Så blir det rätt i annonserna

TU:s handbok ”Rätt i annonsen” uppdateras varje kvartal och är en tjänst för medlemmarna. Handboken ger en snabb juridisk vägledning i reklam- och marknadsföringsfrågor och fungerar som ett stöd i det dagliga arbetet för annonsgranskaren eller som en enkel...

TU – Medier i Sverige söker analytiker

Vill du jobba för att stärka mediernas förutsättningar och för en stark tryck- och yttrandefrihet? Mediebranschens största branschorganisation Tidningsutgivarna, TU – Medier i Sverige, söker nu en driven analytiker med bred erfarenhet av att arbeta med både siffor och...

Mediekompass söker driven mediepedagog

TU – Medier i Sverige är landets ledande branschorganisation inom mediesektorn. Våra medlemsföretag ger ut morgon-, kvälls- och gratistidningar, sänder tv och radio, har redaktionella sajter samt driver försäljnings- och medieutvecklingsbolag. För våra medlemmars...

Det fria ordet – hur skyddar vi det bäst?

Nästan var tredje journalist är utsatt för hot. Drygt två av fem utsatta journalister har avstått från att bevaka vissa ämnen, personer eller grupper på grund av risken för hot, visar studier från Göteborgs universitet. Det betyder att viktiga granskningar inte blir...

Pin It on Pinterest