Bli medlem

Medlemmarnas viktigaste intressen har högsta prioritet hos TU eftersom engagerade medlemmar gör organisationen starkare och ger tyngd åt vårt påverkansarbetet.

Mediehusens branschorganisation

Alla företag som är verksamma inom medieområdet kan vara medlemmar i Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU). Vi vill vara den självklara branschorganisationen för alla medieföretag. Längre ner på sidan finns möjlighet att fylla i en intresseanmälan för medlemskap.

TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, webbsajter, medieutvecklingsföretag m m. Tryckerier och distributionsföretag erbjuds ett associerat medlemskap i TU.

Det finns många fördelar med att vara medlem i TU

 • Opinionsbildning och lobbying – du får hjälp att driva frågor du inte kan driva själv.
 • Medlemskap i föreningen Utgivarna
 • Internationellt – vi påverkar EU-lagstiftning som är viktig för dig.
 • Allmänhetens pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd.
 • Tillgång till tjänster inom TU Service AB – rådgivning, kunskap och kontakter. Se också Nytta och kunskap.

Som medlem i Svenska Tidningsutgivareföreningen får du tillgång till de tjänster som erbjuds inom ramen för det servicebolag som föreningen äger – TU Service AB.

Rådgivning – Du får experthjälp i medierättsliga och pressetiska frågor

Varje dag hjälper vi medlemsföretag med frågor som handlar om tryck- och yttrandefrihet, utgivarfrågor, publicistik, upphovsrätt, pressetik, offentlighet och sekretess, marknadsföringsrätt, reklam för alkohol, tobak, spel och lotterier, IT-rätt, personuppgiftslagen, presstöd, moms och reklamskatt.

Kunskap och information – tillgång till kvalificerad branschinformation och statistik

 • Våra medlemsföretag får tillgång till aktuell branschstatistik, forskningsresultat och information om de senaste rönen inom medieutveckling och mediekonsumtion.
 • Medlemmar får också tillgång till branschstandarder och rekommendationer. Vi sätter räckvidds-, upplage- och annonsmätningar i ett sammanhang samt erbjuder medlemsunikt material.
 • Vi utfärdar press- och ID-kort till anställda på medlemsföretagen.
 • Vi samarbetar med undersökningsinstitut, universitet och bedriver egen omvärldsbevakning.
 • Vi erbjuder kurser, seminarier och workshops inom de områden som våra medlemmar efterfrågar.
 • Vi informerar löpande om ändringar i lagar som har betydelse för medlemmarna.

Kontakter – Du får tillgång till alla våra mötesplatser och nätverk

Våra medlemmar träffas regelbundet inom ramen för vår verksamhet. Det sker vid våra debatter, kurser, seminarier, konferenser och TU:s workshops för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, i samarbetsgrupper, TU:s styrelse och på årsmötet.

Dessa formella och informella mötesplatser är viktiga kontaktytor där medlemmarna träffas, utbyter erfarenheter och får möjlighet att lära känna kollegor i branschen.

Opinionsbildning och lobbying

TU driver opinion i frågor som är viktiga för medlemsföretagens verksamhet och existens. Vi värnar tryck- och yttrandefrihet, pressfrihet och meddelarfrihet. Vi värnar och utvecklar det pressetiska systemet. Vi påverkar svensk lagstiftning som påverkar våra medlemmars verksamhet. Vi träffar beslutsfattare som har inflytande på våra medlemmars verksamhet. Vi skriver debattartiklar, samarbetar i olika konstellationer och är remissinstans i frågor som är viktiga för våra medlemmars verksamheter. Från tryckfrihet och upphovsrätt till moms och reklamskatt.

Medlemskap i föreningen Utgivarna

Svenska Tidningsutgivareföreningen är medlem i föreningen Utgivarna tillsammans med SVT, SR, UR, TV4-gruppen och Sveriges Tidskrifter.

Internationell påverkan och utveckling

Många beslut som idag fattas i Bryssel har direkt betydelse för medlemsföretagen i Sverige. Därför driver TU opinion och påverkan på EU-nivå genom den europeiska lobbyorganisationen NME – News Media Europe.

TU är också medlem i organisationen WAN-IFRA som internationellt verkar för press- och mediefrihet samt bästa förutsättningar för utvecklingen av affärsmässigt och ekonomiskt starka medieföretag.

Allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd

TU är huvudman för och huvudsaklig finansiär av allmänhetens pressombudsman och Pressens opinionsnämnd. Verksamheten omfattar branschens självreglerande etiska funktion som drivs tillsammans med Sveriges Tidskrifter, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben.

Tycker du att detta låter intressant? Fyll i intresseanmälan nedan så återkommer vi med mer information.

Intresseanmälan medlemsskap TU
Intresseanmälan för medlemskap i TU

Våra medlemmar

Acta Publica AB
Adeprimo AB
Aftonbladet Hierta AB
AiP Media Produktion AB
Altinget AB
Bonnier AB
Bulls Presstjänst AB
Citypaketet KB
Dagens Industri AB
Dagens Nyheter, AB
Dala-Demokraten AB, Nya
DP Direktpress Tidningsförlags AB
Eskilstuna-Kuriren AB
Estnisk Tidskrift AB
Expressen, AB Kvällstidningen
Feministiskt Perspektiv, Föreningen
Folkbladet Västerbotten AB
Gota Media AB
Gotlands Media AB
Hall Media AB
Haparandabladet Media AB
Innerstadspress AB
IPX Försäljnings AB
JLD & Kompani KB
Jämtlands Tidning, AB
Karlstads-Tidningens AB
KLT Tryck AB

Let´s Display North AB
LIAB Liberal Information AB
Litzon Press Förlag AB
Lokaltidningen Mitt i Stockholm AB
Lysekilsposten AB
Länstidningen i Östersund AB, Nya
Länstidningen Östergötland AB
Mediehuset i Umeå AB
Mediekompaniet AB
Medievärlden
Michelsens William Boktr. AB
MittMedia AB
MittMedia Förvaltnings AB
MittMedia Kompetens AB
Mobile Stories AB
8 Sidor (MTM)
Nacka Värmdö Posten AB
Norra Hallands Tidnings AB
Norra Västerbotten Tidnings AB
Norrbottens Media AB
Norrköpings Tidningars Media AB
NV Annonsproduktion AB
NWT Gruppen AB
NWT Media AB
Nya Lidköpings-Tidningen AB
Nya Länstidningen Växjöbladet AB

Nya Media i Norden AB
Ortstidningar i Väst AB
OTV Text och Bildbyrå AB
Piteå-Tidningen AB
Playad Media Group Sverige AB
Provafo AB
R.S. Press AB
Schibsted Sales and Inventory AB
Schibsted Sverige AB
Siren AB, Nyhetsbyrån
Skaraborgs-Räcket HB
Skånska Dagbladet AB
SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB
Sponsringonline AB
Stadsporten City Gate AB
Stampen Lokala Medier AB
Stampen Lokala Medier Försäljnings AB
Sulkysport AB
Sveagruppens Tidnings AB
Svenska Dagbladets AB & Co HB
SwePress i Vimmerby AB
Sydsvenska Dagbladets AB
Sydöstran AB
Sörmlands Media AB
Testfakta Editorial Nordic AB
Tidningar i Norr AB

Tidningen Hallå AB
Tidningen Skaraborgsbygden ek fören
Tidningsaktiebolaget Ridsport
Tidnings AB Nya Dagen
Tidnings- o tryckeriför. Blekinge upa
Tranås Posten AB
Tryckeri AB Öland
TT Nyhetsbyrån AB
TV Check AB
Uddevalla Media AB
Ulricehamns Tidnings AB
Upsala Nya Tidning AB
Världen Idag AB
Värmlands Folkblad Drift AB
Västerbottens-Kurirens Media AB
Västerås Publicera AB
ÖSP Östra SörmlandsPosten /Loreti AB
Öst Media AB
Östra Småland AB

Associerade medlemsföretag:
HSS Media AB
MTD Morgontidig distribution KB
NWT Distribution AB
Point Logistik Gota Media AB
Prolog KB
Västsvensk Tidningsdistribution KB

Medlemsnytta

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest