Bli medlem

Medlemmarnas viktigaste intressen har högsta prioritet hos TU eftersom engagerade medlemmar gör organisationen starkare och ger tyngd åt vårt påverkansarbete.

Mediehusens branschorganisation

 

Alla företag som är verksamma inom medieområdet kan vara medlemmar i Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU – Medier i Sverige). Vi vill vara den självklara branschorganisationen för alla medieföretag. Längre ner på sidan finns möjlighet att fylla i en intresseanmälan för medlemskap.

TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, sajter, medieutvecklingsföretag med mera. Tryckerier och distributionsföretag erbjuds ett associerat medlemskap i TU.

Det finns många fördelar med att vara medlem i TU

 • Opinionsbildning och lobbying – du får hjälp att driva frågor du inte kan driva själv.
 • Medlemskap i föreningen Utgivarna
 • Internationellt – vi påverkar EU-lagstiftning som är viktig för dig.
 • Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd.
 • Tillgång till tjänster inom TU Service AB – rådgivning, kunskap och kontakter. Se också Nytta och kunskap.

Som medlem i Svenska Tidningsutgivareföreningen får du tillgång till de tjänster som erbjuds inom ramen för det servicebolag som föreningen äger – TU Service AB.

Rådgivning – experthjälp i medierättsliga och medieetiska frågor

Varje dag hjälper vi medlemsföretag med frågor som handlar om tryck- och yttrandefrihet, utgivarfrågor, publicistik, upphovsrätt, medie- och pressetik, offentlighet och sekretess, marknadsföringsrätt, reklam för alkohol, tobak, spel och lotterier, it-rätt, GDPR, presstöd och moms.

Kunskap och information – tillgång till kvalificerad branschinformation och statistik

 • Våra medlemsföretag får tillgång till aktuell branschstatistik, forskningsresultat och information om de senaste rönen inom medieutveckling och mediekonsumtion.
 • Medlemmar får också tillgång till branschstandarder och rekommendationer. Vi sätter räckvidds-, upplage- och annonsmätningar i ett sammanhang samt erbjuder medlemsunikt material.
 • Vi utfärdar press- och ID-kort till anställda på medlemsföretagen.
 • Vi samarbetar med undersökningsinstitut, universitet och bedriver egen omvärldsbevakning.
 • Vi erbjuder kurser, seminarier och workshops inom de områden som våra medlemmar efterfrågar.
 • Vi informerar löpande om ändringar i lagar som har betydelse för medlemmarna.

Kontakter – tillgång till alla våra mötesplatser och nätverk

Våra medlemmar träffas regelbundet inom ramen för vår verksamhet. Det sker vid våra debatter, kurser, seminarier, konferenser och TU:s workshops för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, i samarbetsgrupper, TU:s styrelse och på årsmötet.

Dessa formella och informella mötesplatser är viktiga kontaktytor där medlemmarna träffas, utbyter erfarenheter och får möjlighet att lära känna kollegor i branschen.

Opinionsbildning och lobbying

TU driver opinion i frågor som är viktiga för medlemsföretagens verksamhet och existens. Vi värnar tryck- och yttrandefrihet, pressfrihet och meddelarfrihet. Vi värnar och utvecklar det pressetiska systemet. Vi påverkar svensk lagstiftning som påverkar våra medlemmars verksamhet. Vi träffar beslutsfattare som har inflytande på våra medlemmars verksamhet. Vi skriver debattartiklar, samarbetar i olika konstellationer och är remissinstans i frågor som är viktiga för våra medlemmars verksamheter. Från tryckfrihet och upphovsrätt till moms och skatter.

Medlemskap i föreningen Utgivarna

Svenska Tidningsutgivareföreningen är medlem i föreningen Utgivarna tillsammans med SVT, SR, UR, TV4-gruppen och Sveriges Tidskrifter.

Internationell påverkan och utveckling

Många beslut som idag fattas i Bryssel har direkt betydelse för medlemsföretagen i Sverige. Därför driver TU opinion och påverkan på EU-nivå genom den europeiska lobbyorganisationen NME – News Media Europe.

TU är också medlem i organisationen Wan-Ifra som internationellt verkar för press- och mediefrihet samt bästa förutsättningar för utvecklingen av affärsmässigt och ekonomiskt starka medieföretag.

Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd

TU är en av huvudmännen bakom Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd. Verksamheten omfattar branschens självreglerande etiska funktion. Övriga huvudmän är Sveriges Tidskrifter, TV4, SVT, SR, UR, Journalistförbundet och Publicistklubben.

Tycker du att detta låter intressant? Fyll i intresseanmälan nedan så återkommer vi med mer information.

Kontakt oss via info@tu.se så tar vi emot din intresseanmälan.

 

MEDLEMSFÖRETAG

Acta Publica AB
Aftonbladet Hierta AB
AiP Media AB
Alinea Förlag AB
Altinget AB
Bonnier AB
Bonnier Business Media Sales AB
Bonnier Business Media Sweden AB
Bonnier Business Press AB
Bonnier Business Magazines & Brands AB
Bonnier News AB
Bonnier News Group AB
Bonnier News Local AB
Bulletin AB
Bulls Presstjänst AB
Citypaketet KB
Dagens Industri AB
Dagens Media i Sverige AB
Dagens Nyheter, AB
Dagens Samhälle Insikt AB
Dala-Demokraten AB, Nya
Din Lokaltidning i Gästrikland AB
Ekström & Garay AB
Eskilstuna-Kuriren AB
Estnisk Tidskrift AB
Expressen, AB Kvällstidningen
Fastighetsnytt Förlags AB
Finwire AB
Folkbladet Västerbotten AB

Gota Media AB
Gotlands Media AB
Hall Media AB
Hakon Media AB
Haparandabladet Media AB
JLD & Kompani KB
Jämtlands Tidning, AB
Karlstads-Tidningens AB
KLT Tryck AB
Kvartal, Tidskriften
LIAB Liberal Information AB
Litzon Press Förlag AB
LO Mediehus/Arbetet
Lokaltidningen Mediacenter AB
Lokaltidningen Mitt i Direkt AB
Lysekilsposten AB
Länstidningen i Östersund AB, Nya
Länstidningen Östergötland AB
Made in Båstad AB
Marieberg Media AB
Mediebolaget Västkusten AB
Mediehuset i Umeå AB
Mediekompaniet AB
MittMedia Förvaltnings AB
MittMedia Kompetens AB
Mobile Stories AB
Munskänkarna
8 Sidor (MTM)

Nacka Värmdö Posten AB
News 55 AB
Norr Media AB
Norra Hallands Tidnings AB
Norrköpings Tidningars Media AB
NWT Gruppen AB
NWT Media AB
Nya Länstidningen Växjöbladet AB
Nyheter 24 AB
Omnipunktse AB
Optimists Edge Media AB
Ortstidningar i Väst AB
Oskarshamns-Nytt Ek fören
Per Texta Förlag AB
Placera Media AB
Playad Media Group Sverige AB
Provafo AB
QX Förlag AB
Realtid Media AB
R.S. Press AB
Schibsted Marketing Services
Schibsted Sverige AB
Siren AB, Nyhetsbyrån
Skånska Dagbladet AB
SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB
Stadsporten City Gate AB
Stampen Lokala Medier AB
Sveagruppen Media AB

Svenska Dagbladets AB & Co HB
Sydsvenska Dagbladets AB
Sydöstran AB
Sörmlands Media AB
Tidningar i Norr AB
Tidningen Skaraborgsbygden ek fören
Tidningsaktiebolaget Ridsport
Tidnings AB Nya Dagen
Tidnings- o tryckeriför. Blekinge upa
Tidningen Byggindustrin AB
TR Media AB
Tranås Posten AB
Trobar AB
Tryckeri AB Öland
TT Nyhetsbyrån AB
TV Check AB
Uddevalla Media AB
Ulricehamns Tidnings AB
United Robots i Sverige AB
Upsala Nya Tidning AB
Vad Vi Vet Media AB
Världen Idag AB
Värmlandsbygden AB
Värmlands Folkblad Drift AB
Västerbottens-Kurirens Media AB
Västerås Publicera AB
Warma Group AB
ÖSP Östra SörmlandsPosten /Loreti AB
Öst Media AB

Associerade medlemsföretag:
HSS Media AB
MTD Morgontidig distribution KB
Nim Distribution i Skåne AB
NWT Distribution AB
Point Logistik Gota Media AB
Prolog KB
Västsvensk Tidningsdistribution AB

Medlemsnytta

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se


 

Pin It on Pinterest