Bli medlem

Medlemsföretagens viktigaste intressen har högsta prioritet hos TU eftersom engagerade medlemmar gör organisationen starkare och ger tyngd åt vårt påverkansarbete. Mejla info@tu.se för intresseanmälan.

Mediehusens branschorganisation

 

Alla företag som är verksamma inom medieområdet kan vara medlemmar i Svenska Tidningsutgivareföreningen (Tidningsutgivarna/TU). Vi vill vara den självklara branschorganisationen för alla medieföretag och det finns många fördelar med att vara medlem i Tidningsutgivarna.

TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, driver tv- och radiostationer, sajter, medieutvecklingsföretag med mera. Tryckerier och distributionsföretag erbjuds ett associerat medlemskap i TU. Som medlem i Svenska Tidningsutgivareföreningen får du tillgång till de tjänster som erbjuds inom ramen för det servicebolag som föreningen äger, TU Service AB, såsom rådgivning, kunskap och kontakter.

Rådgivning – experthjälp i medierättsliga och medieetiska frågor

Varje dag hjälper vi medlemsföretag med frågor som handlar om tryck- och yttrandefrihet, utgivarfrågor, publicistik, upphovsrätt, medie- och pressetik, offentlighet och sekretess, marknadsföringsrätt, reklam för alkohol, tobak, spel och lotterier, it-rätt, GDPR, presstöd och moms.

Kunskap och information – tillgång till kvalificerad branschinformation och statistik

  • Våra medlemsföretag får tillgång till aktuell branschstatistik, forskningsresultat och information om de senaste rönen inom medieutveckling och mediekonsumtion.
  • Medlemmar får också tillgång till branschstandarder och rekommendationer. Vi sätter räckvidds-, upplage- och annonsmätningar i ett sammanhang samt erbjuder medlemsunikt material.
  • Vi utfärdar press- och ID-kort till anställda på medlemsföretagen.
  • Vi samarbetar med undersökningsinstitut, universitet och bedriver egen omvärldsbevakning.
  • Vi erbjuder kurser, seminarier och workshops inom de områden som våra medlemmar efterfrågar.
  • Vi informerar löpande om ändringar i lagar som har betydelse för medlemmarna.

Kontakter – tillgång till alla våra mötesplatser och nätverk

Våra medlemmar träffas regelbundet inom ramen för vår verksamhet. Det sker vid våra debatter, kurser, seminarier, konferenser och TU:s workshops för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, i samarbetsgrupper, TU:s styrelse och på årsmötet.

Dessa formella och informella mötesplatser är viktiga kontaktytor där medlemmarna träffas, utbyter erfarenheter och får möjlighet att lära känna kollegor i branschen.

Opinionsbildning och lobbying

TU driver opinion i frågor som är viktiga för medlemsföretagens verksamhet och existens. Vi värnar tryck- och yttrandefrihet, pressfrihet och meddelarfrihet. Vi värnar och utvecklar det pressetiska systemet. Vi påverkar svensk lagstiftning som påverkar våra medlemmars verksamhet. Vi träffar beslutsfattare som har inflytande på våra medlemmars verksamhet. Vi skriver debattartiklar, samarbetar i olika konstellationer och är remissinstans i frågor som är viktiga för våra medlemmars verksamheter. Från tryckfrihet och upphovsrätt till moms och skatter.

Medlemskap i föreningen Utgivarna

Svenska Tidningsutgivareföreningen är medlem i föreningen Utgivarna tillsammans med SVT, SR, UR, TV4-gruppen och Sveriges Tidskrifter.

Internationell påverkan och utveckling

Många beslut som idag fattas i Bryssel har direkt betydelse för medlemsföretagen i Sverige. Därför driver TU opinion och påverkan på EU-nivå genom den europeiska lobbyorganisationen NME – News Media Europe.

TU är också medlem i organisationen Wan-Ifra som internationellt verkar för press- och mediefrihet samt bästa förutsättningar för utvecklingen av affärsmässigt och ekonomiskt starka medieföretag.

Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd

TU är en av huvudmännen bakom Allmänhetens medieombudsman och Mediernas etiknämnd. Verksamheten omfattar branschens självreglerande etiska funktion. Övriga huvudmän är Sveriges Tidskrifter, TV4, SVT, SR, UR, Journalistförbundet och Publicistklubben.

Tycker du att detta låter intressant? Mejla oss din intresseanmälan till info@tu.se så återkommer vi med mer information.

 

 

 

 

MEDLEMSFÖRETAG

Aftonbladet Hierta AB
AiP Media AB
Bonnier AB
Bonnier Business Media Sweden AB
Bonnier News AB
Bonnier News Business AB
Bonnier News Corporate AB
Bonnier News Inhouse Sales AB
Bonnier News Local AB
Bulls Presstjänst Aktiebolag
Dagens Industri AB
Dagens Nyheter, AB
Dala-Demokraten AB, Nya
Din Lokaltidning i Gästrikland AB
DP Direktpress Tidningsförlag AB
Eskilstuna-Kurirens Stiftelse
Expressen Lifestyle AB
Fastighetsnytt Förlags AB
Finwire AB
Folkbladet Västerbotten AB
Gota Media AB
Haparandabladet Media AB

Jämtlands Tidning, AB
KalmarPosten AB
KLT Tryck AB
LIAB Liberal Information AB
Life of Svea AB
Litzon Press Förlag AB
LO Mediehus/Arbetet
Lokaltidningen Mediacenter AB
Lysekilsposten AB
Länstidningen i Östersund AB, Nya
Länstidningen Östergötland AB
Marieberg Media AB
Mased Media News AB
Mediehuset i Umeå AB
Mediehuset Kvartal AB
Mediekompaniet Närhet HB
MittMedia Förvaltnings AB
Mobile Stories AB
Munskänkarna
8 Sidor (MTM)
Nacka Värmdö Posten AB
News 55 AB
NomoFomo AB

​Non Grata Media AB
Norra Hallands Tidnings AB
Norrköpings Tidningars Media AB
NTM Media AB
NWT Gruppen AB
NWT Media AB
Nya Länstidningen Växjöbladet AB
Omnipunktse AB
Optimists Edge Media AB
Panoptes AB
Per Texta Förlag AB
Placera Media AB
QX Förlag AB
Realtid Media AB
R.S. Press AB
Schibsted Marketing Services
Schibsted News Media AB
Showheroes AB
SNB Svenska Nyhetsbyrån i Stockholm AB
Stampen Lokala Medier AB
Sveagruppen Media AB
Svenska Dagbladets AB & Co HB
Svenska Epoch Times ek.för.

Sydsvenska Dagbladets AB
Sydöstran AB
Tidningar i Norr AB
Tidningsaktiebolaget Ridsport
Tidnings AB Nya Dagen
Tidnings- o tryckeriför. Blekinge upa
Trobar AB
Tryckeri AB Öland
TT Nyhetsbyrån AB
TV Check AB
Uddevalla Media AB
Ulricehamns Tidnings AB
United Robots i Sverige AB
Upsala Nya Tidning AB
Vad Vi Vet Media AB
Världen Idag AB
Värmlands Folkblad Drift AB
Västerbottens-Kurirens Media AB
Västerås Publicera AB
Warma Group AB
ÖSP Östra SörmlandsPosten /Loreti AB

Associerade medlemsföretag:

Bonway AB
Early Bird AB
HSS Media AB
NWT Distribution AB
Point Logistik Gota Media AB
Prolog KB
Västsvensk Tidningsdistribution AB

Medlemsnytta

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se


 

Pin It on Pinterest