Tidningsutgivarna har haft några intensiva dagar i Visby där vd Johan Taubert och två medarbetare hunnit med en hel del, inte minst TU:s tre egna seminarier som blev välbesökta och klargörande.
Almedalen 2023
Tillsammans med Journalistförbundet frågade vi ut justitieminister Gunnar Strömmer (M) samt Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C) om de många försämringar som skett på öppenhets- och tryck- och yttrandefrihetsområdet. Strömmer stod fast vid att det var rätt och riktigt med såväl sekretessen kring utbetalningarna av el-stöd, som den nya lagen mot utlandsspioneri – trots många journalisters oro över hur det hotar meddelarfriheten och källskyddet. Det framkom också att regeringskansliet förbereder utredningsdirektiv om att undanta söktjänster som innehåller känsliga personuppgifter från grundlagsskyddet. Det blir i så fall tredje gången något sådant utreds, och vår position är nu som tidigare att detta vore mycket dåligt.

Tillsammans med Hela Sverige ska levas ordförande Erik A Eriksson och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson genomlyste vi frågan om hur tidningsläsare i hela landet ska kunna nås av dagliga lokala nyheter när Postnord vill övergå till ”vartredjedagshantering” och Läkemedelsverket i praktiken vill sätta stopp för samdistribution av läkemedel med tidningar och andra försändelser. Från detta samtal kom en tydlig varningssignal till politiker och myndigheter att det är ett reellt demokratihot som kan bli följden.

Tidningsutgivarnas tredje seminarium handlade om hat och hot mot journalister, publicister, opinionsbildare och andra offentliga personer – ofta kvinnor. Lotta Ilona Häyrynen (Arbetet) och Eva Bofride (Gotlands Media/NTM) berättade om sina egna och kollegors skrämmande erfarenheter, och tillsammans med Martina Lindberg på Polisen (NOA) diskuterade vi det samarbetsprojekt TU inlett med polisen om informations- och kunskapsutbyte inom ramen för en serie träffar runt om i landet. Erfarenheter och ”best practice” från dessa samlas i ett material som ska komma alla medlemmar till del.

Utöver dessa seminarier så har Johan medverkat i paneler om det nya mediestödet, om hur reklam kan bidra till bättre miljö, samt om public service. Därtill medverkade TU:s analytiker Kajsa Holm på ett seminarium om kompetensförsörjning i mediebranschen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.