Under Almedalsveckan 2018 har TU varit på plats, både med egna seminarier men också som paneldeltagare.

 

Bilder från seminarier och mediemingel >>
Webbsändning av seminarierna >>

 

Hatets anatomi – så ser hoten och hatet mot medierna ut

Hur ser hatet mot medier och journalister ut? Och går det att säga något om hur många individer som faktiskt uttrycker hat mot journalister? På TU:s uppdrag har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, analyserat data från kommentarsfält och diskussionsforum med avseende på hat mot journalister. I den här analysen har FOI valt att fokusera på antalet individer som uttrycker hat.

Medverkande: Anders Thornberg rikspolischef, Thomas Mattsson chefredaktör Expressen, Cilla Benkö vd Sveriges radio och moderator Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare Mittmedia.

Därför spelar lokala medier en avgörande roll för demokratin

I vilken utsträckning upplever tidningsläsarna att de har nytta av tidningen, att artiklarna engagerar och leder vidare till diskussion? Och hur har läsningen förändrats över tid?  TU har låtit undersökningsföretaget RAM studera den faktiska läsningen av fler än 10 000 tidningsartiklar. Undersökningen sätter ljus på frågan om de lokala mediernas plats i och roll för främst den lokala demokratin.

Medverkande: Daniel Nordström chefredaktör och ansvarig utgivare Mittmedia, Staffan Hultén analysansvarig och grundare RAM, Gunilla Carlsson (S) riksdagsledamot och vice ordf kulturutskottet. Moderator Jeanette Gustafsdotter vd TU – Medier i Sverige.

Hur blir mediepolitiken efter valet?

Heta stolen med nästa kulturminister (?). Fria medier är omistliga för en fungerande demokrati. Inför höstens val – hur ser partierna på mediefrågorna och morgondagens mediepolitik?

Deltagare i stolen: Olof Lavesson (M) och Gunilla Carlsson (S)

Utfrågare: Cilla Benkö vd Sveriges Radio och Fredric Karén vd och chefredaktör SvD.

Övrig medverkan från TU:s sida:

  • “Hot mot journalister och politiker”, Polisen
  • “Google, Telia och lagen“, Film- och TV-branschens Samarbetskommitté
  • “Vad är demokratibrott och hur påverkas de utsatta?“, Brottsofferjouren
  • “Är näthatet ett hot mot vår demokrati?“, My safety
  • “Statliga granskningar av den svenska reklambranschen“, Dagens Media
  • “Den nya spelmarknaden“, Medievärlden

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.