TU:s årliga analys- och annonsdag äger rum torsdagen den 31 januari 2019 på Helio Hötorget i Stockholm. Halvdagen är öppen för alla som är intresserade av annons- och användardata, redaktionell utveckling, kommersiell analys och medieaffären. Under eftermiddagen lyfter vi fram exempel på hur analys och data kan stärka och utveckla medieaffären.

Dagens talare: Johan Wilberg, analytiker Bonnier News Brand Studio, Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef Mittmedia, Malin Nygren, Head of Global Customer Development and Analytics SAS, Håkan Helander, konsult Media720 samt Anette Liljeros, Head of Inventory and Data, och Charlotte Lundgren, försäljningsdirektör Bauer Media.

Program kl. 13-17

Kl. 13.00, Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig TU – Medier i Sverige: Välkommen till årets analys- och annonsdag

”Ny data: Natives roll mixen”, Johan Wilberg, analytiker Bonnier News Brand Studio: Johan Wilberg har djupanalyserat cirka 2 000 nativeartiklar på jakt efter insikter om varumärkesbyggande, konvertering och om bästa sättet att mäta effekt. Målet har varit att hitta den magiska formeln för hur native ska göras beroende på bransch och annonsmiljö. Dessutom sätter Johan Wilberg ljuset på bildens betydelse och hur säljråden kan göras kundindividuella. Johan har arbetat med marknads- och medieanalys i över tio år på RAM, Bink, Dagens industri och Bonnier Brand Studio. Läs mer >> ”En kärlekshistoria: Bonnier News och den digitala transformationen

”Så lägger Mittmedias läsardata grunden för annonsaffären”, Li L’Estrade, innehållsutvecklingschef Mittmedia: I Mittmedias innehållsanalys skärs datan på en rad olika sätt. Man tittar bland annat på trendlinjer över hur den inloggade och totala trafiken ser ut och jämför den med produktionen av innehåll totalt sett och inom olika ämnesområden. De senaste åren har koncernen ökat både de digitala läsarintäkterna och annonsintäkterna. En av orsakerna är koncernens nya strategi och fördjupade analys. Ju mer innehåll som läggs i läsaraffärens betallösning och ju fler inloggade läsare tidningarna får, desto mer värdefull data får man i den förnyade annonsaffären. Läsaraffären driver annonsaffären. Om tankarna bakom strategin och hur den används i vardagen berättar Li L’Estrade, som har en lång erfarenhet inom Mittmedia bland annat som nyhetschef och redaktionell samordnare. Läs mer >> ”Urstark digital sommar – rekordmånga loggade in för att följa skogsbränderna” och ”Så driver läsaraffären Mittmedias annonsaffär

Kl. 14.30, Kort paus

”Starkare lojalitet med vässad kunddata”, Malin Nygren, Head of Global Customer Development and Analytics SAS: Malin Nygren har lett SAS från att vara en produktcentrerad organisation till en som med hjälp av predikativ analys är mer precis i sin kommunikation och har klart fokus på kunden. I dag berättar Malin hur SAS arbetar, hur bolaget sänkte kostnaderna och samtidigt stärkte kundernas lojalitet. Malin Nygren har jobbat med strategisk och taktisk kundinsikt på företag som SJ, Coop och SAS i mer än 15 år. Läs mer >> ”SAS personaliserade kampanjer följer kunden” och ”Analytics gives Scandinavian Airlines a clearer picture of its customers”.

Kl. 15.00, Fikapaus

”Lönsam radio på ny marknad med ny data”, Anette Liljeros, Head of Inventory and Data, och Charlotte Lundgren, försäljningsdirektör Bauer media: Medieinvesteringarna i radio har aldrig varit större än vad de är i dag. De senaste åren har tillväxttalen varit tvåsiffriga och prognosen för 2018 pekar mot att radion spränger miljardvallen rean i år. Hur jobbar och utvecklar Sveriges största kommersiella aktör sin verksamhet nu när marknaden precis lagts om, drygt åtta av tio svenskar har en smart mobil i fickan och då den digitala radion bjuder på helt ny form av datatillgång för radiobranschen? Det berättar Annette Lijleros, med djup erfarenhet på Bauer och Discovery Networks Sweden, och Staffan Rosell, vd på Bauer sedan 2004, mer om – och mer än så. Läs mer >> ”Välkommen till Bauer Media

”Produktutveckling – en väg till framgång”, Håkan Helander, konsult Media720: Håkan Helander talar utifrån en rad praktiskt genomförda analyser på flera tidningsföretag. På mediehusen har han kartlagt och analyserat företagens gemensamma, och respektive distributionskanals separata, nuvarande och framtida intäkter, kostnader och lönsamhet. Och hur utvecklingen kan se ut över tid. Håkan har mer än 20 års erfarenhet av att hjälpa medieföretag med strategiska och operativa konsultinsatser. Läs mer >> Rapporter och analyser hos Medievärlden Premium 

Praktiska uppgifter

Dag: Torsdag 31 januari 2019

Tid: Kl. 13.00-17.00, inkl. fikapaus

Plats: Helio Hötorget, Sveavägen 9 , Stockholm (T-bana: Hötorget, Buss: 1, Bilparkering: parkeringsgaraget på Sveavägen 17), Hitta till Hötorget!

Lokal: Tim Berners-Lee

Kostnad: 889 kr (exkl. moms)

Anmälan: Obs! Anmälan är bindande och måste vara inkommen till TU senast kl. 11.00 den 28 januari 2019

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.