Den 2 mars 2021 håller TU en ny kurs i ansvarigt utgivarskap.

Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller behöver fördjupad kännedom om frågorna. Utbildningen tar upp grundläggande formella och praktiska kunskaper om tryck- och yttrandefrihetslagarna, press- och medieetik. Kursen ger också utrymme för diskussion utifrån praktikexempel och deltagarnas egna frågor och erfarenheter.

P g a rådande omständigheter med covid-19 sker kurstillfället digitalt via Microsoft Teams.

Innan kursstart kommer vi att skicka ut ett schema för kursdagen och dokumentation samt instruktioner för att ansluta till kursen.                                                                         

Kursledare: Jan Fager, jurist TU, Per Hultengård, jurist TU och Ola Sigvardsson, Allmänhetens Medieombudsman (MO)

Datum: 2 mars 2021

Tid: Kursen startar kl. 09.00 och beräknas pågå till som längst 15.00 med ett kortare avbrott för lunch.

Pris: 3500 kr + moms

Deltagarantal: Eftersom kursen hålls digitalt har vi begränsat deltagarantalet till max 10 personer

Sista anmälningsdag: 15 februari 2021

Bokningsvillkor >>

Frågor kring din anmälan eller anmälan till reservlista mejlas till admin@tu.se

ANMÄL DIG HÄR:

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.