TU:s ordinarie föreningsmöte äger rum den 4 april 2017 i anslutning till konferensen och galan Årets Dagstidning 2017. Mer info här.

Registrering av ombud till mötet skall ske med förhandsanmälan enligt kallelsen.

Berns salonger, Berzelii Park i Stockholm:

13.00-13.30     Mottagning, lättare lunch och kaffe för ombuden. Lokal: Studion

13.30-15.00     TU:s årsmöte + konstituerande styrelsemöte. Lokal: Kammarsalen

Information: Per Hultengård per.hultengard@tu.se eller Bodil Gidlund bodil.gidlund@tu.se

OBS Inför årsmötet skall medlemsuppgifterna skickas in senast 10 mars. Information och blankettfiler nedan.

Medlemsuppgifter Brev 2017

Medlemsuppgift anställda, lönesumma

Uppgifter företag, medietitlar