Vingåkers kommun är årets mottagare av Offentlighetspriset. Priset är instiftat av branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) för att värna offentlighetsprincipen – som är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle – samt markera vikten av att den upprätthålls. Vingåkers kommun får priset för sitt tydliga uttalade mål om transparens – och att i praktiken efterleva det.

Foto: Carina Bergius, Katrineholms-Kuriren

Vingåkers kommuns gruppledare för nämndservice Marlene Mård, samt kommunikatör Niclas Bredenberg, tar emot Offentlighetspriset 2022 från Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. Foto: Carina Bergius, Katrineholms-Kuriren.

”Som företrädare för landets mediehus har Tidningsutgivarna ofta skäl att kritisera såväl förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, som när kommuner och myndigheter försvårar för medborgare och medier att ta del av information de har laglig rätt till. Samtidigt är det viktigt att också lyfta fram de goda exemplen; de som verkligen efterlever lagens anda och gör offentlighetsprincipen till dygd”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Prismotiveringen lyder:

Sörmlands Medias tidningar har, när de granskat öppenheten i regionens nio kommuner, funnit att den minsta av dem – Vingåker – stuckit ut med sitt aktiva arbete för att öka kunskapen kring offentlighetsprincipen och meddelandefriheten, för att öka transparensen i sin verksamhet. Tidningens uppföljande granskning visar att arbetet gett resultat. Under corona-epidemin var också Vingåkers kommun den enda i länet som var helt öppna kring smittspridningen, medan andra kommuner samarbetade för att dölja fakta och därmed försvåra allmänhetens insyn och journalistisk granskning. Vingåker har också bjudit in Sörmlands Medias tidningars chefredaktör Eva Burman för att föreläsa för kommunens medarbetare om offentlighetsprincipen, meddelandefriheten och journalistiskt arbete. Detta är ett ypperligt exempel på hur en kommun bör agera i allmänhetens tjänst. Mot den bakgrunden tilldelas 2022 års Offentlighetspris Vingåkers kommun.

”Det är med stor glädje jag har äran att överlämna Offentlighetspriset till Vingåkers kommun”, säger Johan Taubert. ”I Sörmlands Medias offentlighetsgranskningar har kommunen varit överlägset bäst. Kommunens personal får inte bara utbildningar i offentlighetsprincipen och meddelandefriheten, utan påminns aktivt om vikten av insyn och att tala med journalister. Det gör Vingåker till ett gott exempel på hur en offentlig institution såväl tar offentlighetsprincipen på största allvar och också ser till att genom en öppen och positiv attityd ge medborgare och medieföreträdare den service som grundlagen stipulerar.”

Det årliga Offentlighetspriset är en utmärkelse och ett hedersomnämnande som går till den kommun, myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen, eller en enskild person som verkar där, som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

Alla TU:s medlemsföretag har möjlighet att nominera kandidater de anser aktivt har bidragit till att främja öppenhet och insyn för medborgare och medier och därmed ha gjort sig förtjänt av Offentlighetspriset. Priset delades ut första gången 2021 och gick då till Lycksele tingsrätt.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.