Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle. I Sverige har den långa traditioner och har bidragit till medborgares och mediers möjligheter att få insyn i, och delta i, det demokratiska samtalet. Offentlighetsprincipen har tjänat det svenska samhället väl genom åren. Där makt finns, ska också insyn finnas. En av Tidningsutgivarnas viktigaste uppgifter är också att värna och stärka offentlighetsprincipen. Som ett av föreningens huvudändamål anges i TU:s stadgar sålunda att vi ska: ”– värna mediernas frihet och anseende, allmänhetens rätt till information samt den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten”.

Tidningsutgivarna bevakar därför – och kritiserar ofta – såväl förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, som kommuner och myndigheter som försöker undanhålla medborgare och medier deras rätt till information.

Och det är lätt att vara kritisk – här finns det gott om exempel.

Men det är viktigt att också lyfta fram de goda exemplen, de kommuner och myndigheter som kan vara föredömen för hur offentlighetsprincipen fungerar när den är som bäst.

Tidningsutgivarna inrättade 2021 ett Offentlighetspris – en årlig utmärkelse och ett hedersomnämnande till en kommun, myndighet eller annan offentlig förvaltning, eller en enskild person som verkar där, som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

Pristagare:
  • 2021: Lycksele tingsrätt, som i motiveringen beskrevs som ”ett föredöme som alltid snabbt och effektivt levererar vad som efterfrågas”. Att medarbetarna dessutom sades ge vänligt och trevligt bemötande var en i sammanhanget välkommen bonus.
  • 2022: Vingåkers kommun, för sitt tydliga uttalade mål om transparens – och att i praktiken efterleva det.
Nomineringskriterier:
  • Tidningsutgivarnas offentlighetspris kan delas ut antingen till en kommun, en myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen – eller till en enskild person som verkar där.
  • Den som nomineras ska aktivt ha bidragit till att främja öppenhet och insyn för medborgare och medier och därmed ha gjort sig förtjänt av Offentlighetspriset. En nominering ska vara skriftlig och innehålla konkreta exempel på sådana insatser.

Vinnaren utses av Tidningsutgivarna.

Skicka in ditt bidrag – senast den 2 oktober – via formuläret nedan. Det går att nominera anonymt, men om du lämnar dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att höra av oss med eventuella följdfrågor. Inkomna nomineringar behandlas hur som helst med största diskretion och kommer inte att komma de nominerade tillkänna.

Kontakt:

Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna, 076-545 24 05

Per Hultengård, jurist Tidningsutgivarna, 070-815 75 29

 

Nominera här:
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in.
Beskrivning av bidraget med konkreta exempel. Maximalt en A4-sida.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.
Om du vill vara anonym i TU:s kommunikation om Offentlighetspriset så ange det i en kryssruta längre ner.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.