Linnéuniversitetet är mottagare av 2023 års Offentlighetspris. Linnéuniversitetet får priset för sitt värnande om allmänhetens rätt att skyndsamt få ta del av information och få svar på sina frågor.

Linnéuniversitetets Karin Järplid och TU:s vd Johan Taubert. Fotograf Ulrika Bergström (Linnéuniversitetet).

Offentlighetspriset är instiftat av branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) för att värna offentlighetsprincipen – som är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle – samt markera vikten av att den upprätthålls.

”Som företrädare för landets mediehus har Tidningsutgivarna ofta skäl att kritisera såväl förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, som när kommuner och myndigheter försvårar för medborgare och medier att ta del av information de har laglig rätt till. Samtidigt är det viktigt att också lyfta fram de goda exemplen; de som verkligen efterlever lagens anda och gör offentlighetsprincipen till dygd”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

Prismotiveringen lyder:
Linnéuniversitetet som organisation, hela vägen från högsta ledning till registratorer, är oerhört mån om att värna om allmänhetens rätt att skyndsamt få ta del av information och få svar på sina frågor. Universitetets registrator och ledning särskiljer sig på ett mycket positivt sätt när det gäller att förse journalister med handlingar och bereda tillgång till rätt personer och uppgifter, så att medier kan leverera så korrekta granskningar och nyhetsartiklar som möjligt.

Deras vänliga bemötande från första begäran om allmän handling till leveransen av sista dokumentet eller svaret skapar en tillit och förståelse för varandras roller, som både skyddar och främjar det öppna demokratiska samhället. Linnéuniversitetets tillmötesgående och anständiga hantering av granskande journalister är verkligen ett föredöme som fler myndigheter borde ta efter.

Mot den bakgrunden tilldelas Linnéuniversitetet 2023 års Offentlighetspris.

”Det är med stor glädje jag har äran att överlämna Offentlighetspriset till Linnéuniversitetet”, säger Johan Taubert. ”En institution med värdeord som nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet har också i praktisk mening tillämpat detta i mötet med medier. Det visar att Linnéuniversitetet i högsta grad är en del av det öppna demokratiska samhället, och ett gott exempel på hur en offentlig institution tar offentlighetsprincipen på största allvar samt ser till att genom en positiv attityd ge medborgare och medieföreträdare den service som grundlagen stipulerar.”

Offentlighetspriset är en utmärkelse och ett hedersomnämnande som efter nomineringar årligen delas ut till en kommun, myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen, eller en enskild person som verkar där, som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

Priset har tidigare delats ut till Lycksele tingsrätt (2021) och Vingåkers kommun (2022).

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.