Offentlighetsprincipen är en grundläggande förutsättning för ett öppet samhälle. I Sverige har den långa traditioner och har bidragit till medborgares och mediers möjligheter att få insyn i, och delta i, det demokratiska samtalet. Offentlighetsprincipen har tjänat det svenska samhället väl genom åren. Där makt finns, skall också insyn finnas. En av TU:s viktigaste uppgifter är också att värna och stärka offentlighetsprincipen. Som ett av föreningens huvudändamål anges i TU:s stadgar sålunda att vi ska: ”– värna mediernas frihet och anseende, allmänhetens rätt till information samt den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten”.

TU bevakar därför – och kritiserar ofta – såväl förslag till inskränkningar i handlingsoffentligheten, som kommuner och myndigheter som försöker undanhålla medborgare och medier deras rätt till information.

Och det är lätt att vara kritisk – här finns det gott om exempel.

Men det är viktigt att också lyfta fram de goda exemplen, de kommuner och myndigheter som kan vara föredömen för hur offentlighetsprincipen fungerar när den är som bäst.

TU har därför beslutat att inrätta ett årligt Offentlighetspris – en utmärkelse och ett hedersomnämnande till den kommun, myndighet eller annan offentlig förvaltning som i praktisk handling uppfattas göra sitt bästa för att säkerställa medborgarnas och mediernas insyn och för att offentlighetsprincipen ska fungera.

Vi tror och hoppas att även de här goda exemplen finns.

Och där vill vi ha er hjälp.

Nomineringskriterier:
  • TU:s offentlighetspris kan delas ut antingen till en kommun, en myndighet eller annan del av den offentliga förvaltningen eller till en enskild person som verkar där.
  • Den som nomineras ska aktivt ha bidragit till att främja öppenhet och insyn för medborgare och medier och därmed ha gjort sig förtjänt av TU:s Offentlighetspris. En nominering ska vara skriftlig och innehålla konkreta exempel på sådana insatser.
  • Endast medlemsföretag i TU och deras anställda äger rätt att nominera.

Vinnaren utses av Tidningsutgivarna (TU).

Vi har inte startat upp för bidrag 2022, men det går att nominera till priset ändå och vi tar hand om din nominering inför höstens tävling.

Skicka in ditt bidrag via formuläret nedan. Du kan ange om du vill vara anonym.

Kontakt:

Johan Taubert, vd TU, 076-545 24 05

Per Hultengård, jurist TU, 070-815 75 29

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.