Under de senaste åren har nyhetsmedierna genomgått stora förändringar – inte minst när det gäller annonsaffären. Och den pågående coronakrisen gör marknaden än mer osäker. Samtidigt ger kristider en möjlighet till att dra igång aktiviteter för att ta nya marknadsandelar när tiderna bli mer normala. Förutsättningarna är i dag goda, flera rapporter visar till exempel att annonsmixen bör innehålla en större andel nyhetsmedier.

FULLSATT

Mejla bodil.gidlund@tu.se om du är intresserad av köplats.

Fokus och mål

Målsättningen med de två seminarierna är att diskutera och undersöka förutsättningar för att mäta och presentera fakta om våra olika mediekanalers räckvidd och styrkor på ett trovärdigt och effektivt sätt – samt att diskutera och vid behov planera gemensamma aktiviteter. Seminarierna ska ses som ett komplement till de mediesäljarutbildningar som för närvarande genomförs inom flera mediehus.

Medverkande

Seminarieledare: Håkan Helander (hakan.helander@paragram.se)

Vilka vi riktar oss till: företagsledning, säljchefer, analytiker, säljare och liknande roller inom nyhetsmedier och i första hand till medlemmar i TU.

Deltagare per medieföretag/varumärke: preliminärt en till två stycken.

Vi har i detta arbete dialog med experter från bland annat Kantar Sifo, RAM, Sveriges Annonsörer och Ocast.

Sista anmälningsdag: FULLSATT

Form

Tanken är att seminariet ska vara interaktivt, och att deltagarna berättar om sina erfarenheter, kombinerat med vissa genomgångar. Vi kommer att hålla en dialog med anmälda deltagare inför seminarierna om upplägg och form.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och genomför därför seminarierna digitalt via Microsoft Teams. Kommer nya rekommendationer anpassar vi oss till dessa.

Seminarium 1: Hur kan vi redovisa trovärdiga fakta på ett korrekt och effektivt sätt?

Dag och tid: tisdag den 15 september, kl. 09-11

  • Erfarenheter och frågeställningar från deltagarna
  • Introduktion – Nyhetsmediers styrkor och potential

Kort genomgång av kortsiktig och långsiktig annonsering, hur nyhetsmedier stärker varumärket effektivt och trender bland annonsörer. Diskussion.

  • Kan vi veta hur många, och vilka, människor vi når?

Reach vs. impressions. Diskutera räckvidd och/eller målgrupp, Hur definierar vi räckvidd? Vilken räckvidd använder vi? – annons, medier, brutto, netto, per dag, per vecka, per månad. Vilka siffror kan vi lita på? Standarder och tredjepartsmätningar. Vilken data bör vi använda?  Hur kan vi presentera trovärdiga fakta gällande räckvidd?

  • Kan vi jämföra räckvidd och tid i olika kanaler och med andra medier? Kan vi jämföra räckvidd i olika medier i en region? Mediekonsumtion per dag och time-spent i olika medier. Kan vi mäta time-spent i egna kanaler? Vilken data kan vi jämföra med andra medier? Hur kan vi presentera trovärdiga fakta när vi jämför oss med andra medier?
  • Hur och var kan vi redovisa trovärdiga fakta som stöd för våra kunders marknadsföringsbeslut?

Seminarium 2: Uppföljning och fördjupning av seminarium 1, nyhetsmediers styrkor och hur marknadsföringens värde kan mätas.

Dag och tid: torsdag den 24 september, kl. 09-11

  • Summering av seminarium 1, erfarenheter och frågeställningar från deltagarna
  • Nyhetsmediers styrkor och potential, del 2

Vad finns det för rapporter som visar nyhetsmediers styrkor? Kan vi visa att annonsmixen bör innehålla större andel nyhetsmedier? Finns det dokumentation om att många vill synas i nyhetsmediers omgivning? Kontext och brand safety. Kan vi visa att nyhetsmedier driver effektiviteten för andra medier? Hur kan vi visa nyhetsmediers styrkor?  

  • Hur kan vi mäta marknadsföringens värde i nyhetsmedier? Hur gör olika nyhetsmedier i dag?

Standarder, svårigheter, mätmetoder för att mäta effekt i print och digitalt.

 

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.