TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter bjuder in till frukostföreläsning den 3 september 2019 om konfliktytan mellan yttrandefrihet och upphovsrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen har nyligen i två uppmärksammade domar bedömt SVT:s och Dagen Nyheters publiceringar av bland annat Kent Ekeroths film respektive Sara Skyttedals bilder, en bedömning som givit skilda resultat. Vad ligger till grund för domstolens bedömningar, vilka skillnader respektive likheter finns mellan publiceringarna? Hur har domstolen resonerat i de fundamentala frågorna om vad som utgör en dagshändelse, vad som är ett offentliggörande av en bild, vad som är en tidning och vad som får citeras/tas från Facebook och Instagram? Måste fotografens ideella rätt alltid beaktas?

Advokaten Johan Åberg och biträdande juristen Maria Bruder på Westermark Anjou guidar oss genom domarna utifrån tillämplig lagstiftning och belyser den konflikt som kan uppstå mellan den upphovsrättsliga ensamrätten och den grundlagsskyddande yttrandefriheten. Vilka slutsatser finns att dra för dig som publicist?

Johan Åberg har sedan 1990-talet arbetat med upphovsrättsliga och yttrandefrihetsrättsliga frågor och har bland annat agerat ombud i uppmärksammade mål som TT mot Google Inc, och Svensson med flera mot Retriever (det så kallade länkmålet i EU-domstolen). Även Maria Bruder är specialist inom upphovsrätt och var ombud i nämnda mål. Maria har nyligen återvänt till advokatyrket efter fyra år i domstol, varav de senaste tre åren som rådman vid Patent- och marknadsdomstolen.

Datum: 3 september 2019
Tid: kl. 08.30-09.30 (frukost serveras från kl. 08)
Plats: TU, Kungsgatan 62, Stockholm
Anmälan: sista anmälningsdag är den 29 augusti – obs! anmälan är bindande (en administrativ avgift om 300 kr tas ut om anmäld plats ej utnyttjas)

ANMÄLAN STÄNGD

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.