Mediekompass, en del av TU – Medier i Sverige, är verktyget för lärare som vill använda nyheter och journalistik i undervisningen. Inom ramen för Mediekompass får lärare tillgång till undervisningsmaterial för grundskolan och gymnasiet, där nyheter, journalistik och aktuell omvärldsbevakning från lokal till global nivå står i fokus.

Under höstterminen varje år arrangerar vi Tidningsveckan – en vecka under höstterminen då undervisningen kan utgå från nyheterna. I år infaller Tidningsveckan den 12 till och med 16 oktober, vecka 42, då eleverna får fördjupa sig i nyhetsmedier och journalistik.

För lärarna betyder Tidningsveckan att de via Mediekompass har fri tillgång till ett antal ämnesövergripande lektionsövningar som bygger på nyhetsmedier och journalistik. Det innebär också att skolorna behöver tillgång till sin lokaltidning i tryckt eller digitalt format.

Det ger också dig som tidningsutgivare en möjlighet att bidra till våra skolungdomars kunskaper om mediernas uppgift och villkor, utveckla deras förmågor till läsning av och förståelse för journalistiska texter samt skapa en naturlig inkörsport för morgondagens nyhetskonsumenter. Som deltagande i Tidningsveckan kan du:

  • Använda Mediekompass pluggannonser om Tidningsveckan i er tidning och webb.
  • Hjälpa skolorna med att få tillgång till sin lokaltidning. Om ni inte redan finns med på Mediekompass lista över tidningar som samarbetar med skolor, vänligen kontakta oss med aktuella uppgifter och information samt er logga så lägger vi till er.
  • Genomför gärna andra kringaktiviteter, bjud in skolorna på studiebesök eller hälsa på hos några klasser. Förra årets Tidningsvecka var mycket uppskattad i regioner med deltagande tidningar, här är bara ett par exempel från NT – Norrköpings Tidningar och Vimmerby Tidning.

Under tiden ansvarar Mediekompass för att:

  • Förse lärarna med pedagogiskt undervisningsmaterial för hela Tidningsveckan.
  • Kommunicera Tidningsveckan med berörda parter.
  • Ta fram och distribuera pluggannonser för Tidningsveckan.
  • Sammanställa och förmedla medlemstidningarnas engagemang i Tidningsveckan via vår webbplats och med direktutskick till lärare och pedagoger runt om i landet. Hör därför gärna av er med information om hur ni arbetar med Tidningsveckan.

Ladda ner annonserna här:

Tidningsveckan 2020 för print

Tidningsveckan 2020 för webb

Vid webbpublicering, länka gärna till: http://mediekompass.se/tidningsveckan/

Om lektionsmaterialet

Utan kostnad eller krav på inloggning får lärarna tillgång till ett antal lektionsövningar som är särskilt framtagna för Tidningsveckan, med hänvisningar till gällande styrdokument från Skolverket. Det finns övningar från grundskolans yngre årskurser till gymnasiets högskoleförberedande program.

Med övningarna använder sig eleverna av dagspress för att bland annat förstå mediernas uppdrag med avseende på information, granskning och opinionsbildning. De får utveckla sina förmågor att identifiera och tolka olika typer av journalistiska texter, och även producera egna. Allt lektionsmaterial kommer att finnas gratis tillgängligt på Mediekompass.se

Alla frågor om Tidningsveckan ställs till Henrik Nyberg på Mediekompass via e-post: mediekompass@tu.se

Exempelbild på annons för Tidningsveckan 2020:

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.