Även i sommar arrangerar Tidningsutgivarna seminarier i Visby under Almedalsveckan, närmare bestämt onsdag den 28 juni. Den röda tråden är ”Medier, pressfrihet och demokrati”, och vi håller till på Hotell Gute, Mellangatan 29. Vi hoppas få träffa många medlemsrepresentanter för att gemensamt kunna driva viktiga frågor för mediebranschen.

13.00-13.45: ”Hur ska hela Sverige nås av lokala nyheter?”
Samarrangemang med SPF Seniorerna och Hela Sverige ska leva.
Med Postfinansieringsutredningens förslag om ”vartredjedagshantering” och Läkemedelsverkets ökade krav på nätapoteken och distanshandeln med läkemedel, riskerar såväl äldre och boende i gles- och landsbygder som andra som efterfrågar prenumererade dagstidningar på papper att få kraftigt försämrad service. Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert, Hela Sverige ska levas ordförande Erik A Eriksson och SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson diskuterar hur det här kan både öka klyftorna mellan stad och land, och utgöra ett demokratiproblem.
Läs mer på almedalsveckan.info >>

14.00-14.55: ”Hur värnar vi tryck- och yttrandefriheten?”
Samarrangemang med Journalistförbundet.
De senaste åren har många inskränkningar av yttrandefrihet och öppenhet gjorts och föreslagits. Ofta har de enskilda fallen motiverats politiskt av säkerhetsskäl, personlig integritet etc. – men den sammantagna effekten är just inskränkningar. På seminariet redogör Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert och Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert för exempel och frågar ut justitieminister Gunnar Strömmer (M) samt Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C). Inför valet 2022 förespråkade TU analys av konsekvenserna av de förändringar skett de senaste tio åren och efterlyste förslag om hur detta kan återställas och säkras för framtiden. Kan det vara aktuellt igen?
Läs mer på almedalsveckan.info >>

15.00-15.45: ”Hat och hot mot journalister – och demokratin”
Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert om hur Sverige i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex, när det gäller säkerhet för journalister, i år halkat ner åtta placeringar till plats 40, bakom länder som Jamaica och Niger. Bakgrunden är inte minst ett ökat hat och hot, vilket Lotta Ilona Häyrynen (Arbetet) och Eva Bofride (Gotlands Media/NTM) ger exempel på hur det drabbat dem. Detta gör det lagförslag som nyligen lagts fram om skärpta straff för brott mot journalister och andra personer med samhällsviktiga funktioner extra angeläget. Men det krävs också insatser för att motverka och lagföra demokratihotande brottslighet. Ett gott exempel, som förhoppningsvis kan inspirera fler, är det arbete där TU tillsammans med Polisen arrangerar träffar för att såväl mediehus som polis är informerade och har en uppdaterad bild av hur resurser ser ut, vilka kontaktvägar som gäller samt har informationsutbyte. Om detta samtalar Johan Taubert med Martina Lindberg på Polisen/NOA.
Läs mer på almedalsveckan.info >>

Samma dag (28/6) medverkar kl. 9 Johan Taubert i seminariet ”Det nya mediestödet – tidningsdödare eller lokalmedieräddare?”, arrangerat av AiP Media, Grön Press och Hemmets vän. Bland övriga medverkande märks mediestödsutredare Mats Svegfors och f d kulturminister (tillika tidigare TU-vd) Jeanette Gustavsdotter. Samma dag deltar kl. 10 Tidningsutgivarnas styrelseledamot Thomas Mattsson i Tidningen Journalistens seminarium ”SLAPP – svenska journalister skräms till tystnad” tillsammans med bland andra Erik Larsson (ordförande, Reportrar utan gränser) och Abir Al-Sahlani (Europaparlamentariker, C) om förtalsstämningar för att tysta granskande journalister. Och kl. 13 talar Thomas vid en manifestation till Ing-Marie Wieselgrens minne; ”Hur kan vi stoppa kvinnohatet”.

Dagen efter (29/6) medverkar kl. 10 TU:s analytiker Kajsa Holm i Journalistförbundets seminarium om ”Journalistbristen – ett hot mot demokratin?”. Och kl. 11.15 är Johan Taubert med i ett arrangemang av Reklamombudsmannen på temat ”Kan marknadskommunikation bidra till bättre miljö? Vad kan i så fall marknadens aktörer göra?”. Kl. 15.30 deltar Tidningsutgivarnas ordförande Anders Eriksson (vd, Bonnier News) i samtalet ”Media och tech – vad bär framtiden med sig för journalistiken och affärsmodellerna?” lett av Thomas Mattsson, i arrangemang av Dagens Media och Google, om hur regenerativ AI innebär att medieindustrin går in i en ny dimension av sin digitala transformation. Hur påverkar det journalistiken och affärsmodellerna? Och kl. 16.30 intervjuas Johan och Anne Lagercrantz (vice vd, SVT – tillika ordförande för Utgivarna) om ”Medielandskapets framtid”, om public service-utredningen, SVT:s onlinejournalistik och mediestödspropositionen.

Andra medierelaterade arrangemang i Almedalen:

Torsdag 29/6 08.00-09.00
”Medierna och Natobevakningen – vad hände egentligen?” (Sveriges Radio). Seminariet inleds med att moderator Erik Blix intervjuar den finländske medieforskaren Anu Koivunen, professor vid Åbo universitet, om hur rapporteringen och debatten om Nato sett ut i Finland, jämfört med Sverige.

Torsdag 29/6 08.30-09.15
”Desinformation – hur rustar vi oss?” (UR). Hur stärker vi kunskapen för att hantera det snabba informationsflödet i vår allt mer digitala, AI-styrda värld? Vad är journalistikens roll för att stå emot desinformation?

Torsdag 29/6 15.00-15.45
”Polisens roll för att värna journalistiken i en demokrati” (Journalistförbundet, Reportrar utan gränser). Om strukturella problem inom polisen när det gäller synen på grundlagen och journalisters rätt att verka i en demokrati.

Fredag 30/6 08.30-09.30
”Gräv i ljug – hur gör vi desinformation till nyheter?” (Myndigheten för psykologiskt försvar). Ett praktiskt inriktat samtal om desinformation som källa till kunskap.

Fredag 30/6 08.30-12.00
”Jakten på sanningen” (Svensk PR, MyNewsdesk). Hur sanna måste talespersoner och kommunikatörer vara? Är det okej att förenkla och spetsa till om man har ett gott syfte?”

Fredag 30/6 10.00-12.00
”Hur dömer journalister i ett fiktivt brottmål? Står lagarna i paritet med dagens kriminalitet?” (Sveriges advokatsamfund). Rättegångsspel om ett fiktivt fall av blåljussabotage. Bland annat medverkar Medieombudsman Caspar Opitz.

Fredag 30/6 16.20-16.45
”Är svenska journalister för besatta av politiskt spel?” (Expressen). Sker det i sådant fall på bekostnad av ansvarskrävande intervjuer och granskning av politiska beslut?

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.