Vartannat år genomför Ungdomsbarometern en undersökning bland yrkesverksamma i åldersintervallet 25–35 år. De får besvara frågor om vad de värdesätter respektive vänder sig emot i arbetslivet. De får även ta ställning till hur attraktiva olika branscher är samt om de är villiga att flytta inom landet för ett jobb.

Hör Jacob Borssén från Ungdomsbarometern berätta om 25–35-åringars attityder till arbetslivet i stort, mediebranschen och journalistyrket. Vilka utmaningar och möjligheter finns när det gäller att attrahera dagens unga yrkesverksamma till vår bransch? Observera att detta är en uppföljning på det TU Live som hölls den 12 oktober. Det är dock olika material som presenteras vid de två tillfällena.

Undersökningen är beställd av Tidningsutgivarna, Medieledarna och Medieföretagen som en del av en gemensam satsning för att framtidssäkra yrkesstatusen och kompetensförsörjningen i branschen.

Datum och tid: 25 oktober kl. 8:00
Plats: Digitalt evenemang
Anmälan: info@tu.se

Skicka din anmälan senast den 21 oktober.

Webinariet är kostnadsfritt för medarbetare hos Tidningsutgivarnas, Medieledarnas och Medieföretagens medlemmar.

En Teamslänk skickas ut till anmälda deltagare.

Varmt välkomna!

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.