Sedan 2014 har enskilda personer rätt att bli “glömda”. Det betyder att sökmotorer såsom Google, under vissa förutsättningar, måste ta bort sökresultat kopplade till enskildas namn. Detta inkluderar länkar till tidningsartiklar, vilket betyder att tidningars grundlagsskyddade verksamhet med ansvarig utgivare, ensamansvar och ett medieetiskt system som undantas från GDPR (inklusive rätten att bli glömd) ställs emot enskildas rätt till integritet; en avvägning Google är skyldigt att göra enligt GDPR under tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som i sin tur ska säkerställa att lagen följs.

Hur ska denna avvägning göras? När väger den enskildes rätt till skydd för sin integritet tyngre än allmänhetens rätt att ta del av informationen som rapporterats om av medier? För klarhet i detta, hur Google och IMY hanterar dessa frågor samt hur bedömningarna görs, arrangeras på torsdag den 9 december kl. 10.00-10.45 ett digitalt TU Live via Teams där representanter från Google, Aftonbladet, IMY och TU deltar. Vi kommer även att diskutera transparens i processen i ljuset av de senaste domarna på området.

Deltagare:

Ida Wedén, Nordic Legal Counsel Google Sweden AB
Martin Schori, biträdande redaktionschef samt stf ansvarig utgivare Aftonbladet
Olle Pettersson, jurist Integritetsskyddsmyndigheten
Jan Fager, jurist TU – Medier i Sverige
Per Hultengård, jurist TU – Medier i Sverige

OBS! Seminariet är endast öppet för anställda på TU:s medlemsföretag.

Kostnadsfritt. Skicka din anmälan senast 7 december via formuläret nedan.

En Teams-länk skickas ut till anmälda deltagare.

Varmt välkomna!

ANMÄL DIG HÄR:

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.