Varje år genomför Ungdomsbarometern den studie som bär samma namn som företaget. I undersökningen får unga i åldrarna 15-24 år svara på frågor om tänkbara utbildningar, branscher och yrken bland mycket annat.

Kom och lyssna när Jacob Borssén från Ungdomsbarometern berättar om 15-24-åringars attityder till mediebranschen och yrken som journalist, fotograf, programledare/producent och branschrelevanta roller som utvecklare, säljare och webbutvecklare. Vilka utmaningar och möjligheter finns när det gäller att attrahera dagens unga till vår bransch?

Undersökningen är beställd av Tidningsutgivarna, Medieledarna och Medieföretagen som en del av en gemensam satsning för att framtidssäkra yrkesstatusen och kompetensförsörjningen i branschen.

Datum och tid: 12 oktober kl. 08.00
Plats: Digitalt evenemang
Anmälan: info@tu.se

Skicka din anmälan senast den 10 oktober.

Webinariet är kostnadsfritt för Tidningsutgivarnas, Medieledarnas och Medieföretagens medlemmar.

En Teamslänk skickas ut till anmälda deltagare.

Varmt välkomna!

TU Live är ett seminarieformat med föredrag, paneler och diskussioner om aktuella frågor som rör mediebranschen.

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.