TU arrangerar två omgångar av kursen i ansvarigt utgivarskap, 27 maj samt 28 maj 2020. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller behöver fördjupad kännedom om frågorna. Utbildningen tar upp grundläggande formella och praktiska kunskaper om tryck- och yttrandefrihetslagarna, press- och medieetik. Kursen ger också utrymme för diskussion utifrån praktikexempel och deltagarnas egna frågor och erfarenheter. Dessutom får du som kursdeltagare konkreta råd och tips om hur du agerar vid hot mot medarbetare samt kontaktuppgifter till polisen.

P g a rådande omständigheter med covid-19 kommer båda kurstillfällena att hållas digitalt via Microsoft Teams.

Innan kursstart kommer vi att skicka ut ett schema för kursdagen och dokumentation samt instruktioner för att ansluta till kursen.

Kursledare: Jan Fager, tf vd TU, Per Hultengård, jurist TU och Ola Sigvardsson, Allmänhetens Medieombudsman (MO)

Pris: Eftersom kursen hålls digitalt har vi begränsat deltagarantalet till max 10 deltagare.

Vi har därför satt ned kursavgiften till 3.500 kr + moms.

Datum: 27 eller 28 maj 2020

Tid: Kursen startar kl. 09.00 och beräknas pågå till som längst 14.30 med ett kortare avbrott för lunch.

Sista anmälningsdag: 8 maj 2020

Bokningsvillkor >>

27 maj FULLSATT
28 maj FULLSATT

Kontakta admin@tu.se för en plats på reservlistan.

Frågor kring din anmälan mejlas till admin@tu.se

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.