Som ansvarig utgivare har du ansvar, inte bara för det redaktionella innehållet, utan även för det kommersiella. Därför kan det vara bra att få en snabb genomgång om vad som gäller på det marknadsrättsliga området.

Enligt Marknadsdomstolens uttalande MD 2006:21 är ett tidningsföretags annonsgranskning ”av stor betydelse för upprätthållandet av marknadsföringslagens krav på god marknadsföringssed, att en tidning måste ta ett visst ansvar för införda annonser även om tidningen inte tagit någon aktiv del i dessas utformning samt att det får anses ankomma på ett seriöst tidningsföretag att ha kontroll över de annonser som införs i tidningen men att ett tidningsföretags medverkansansvar får anses vara begränsat till fall där det borde ha stått helt klart för tidningsföretaget att annonsen var otillbörlig (se MD 1995:2)”.

TU:s genomgång är koncentrerad till några av de mest reglerade områdena. Det är också de områden som tillsynsmyndigheterna bevakar extra noga. Vi tittar bland annat på de regler som gäller för reklam om spel, alkohol och naturläkemedel.

Halvdagen är en komprimerad genomgång och målgrupp är dig som inte dagligen jobbar med den kommersiella delen, men som vill ha en övergripande kunskap. Självklart finns även utrymme för frågor och diskussion.

Utbildare: Jan Fager, tf vd TU, och Per Hultengård, jurist TU.

Pris: 995 kronor, exkl moms (kursmaterial och frukost ingår).

Plats: TU:s kansli Kungsgatan 62, Stockholm

Datum: 17 mars 2020

Tid: kl. 09.30-12.30. Frukost serveras från kl. 09.00.

Sista anmälningsdag: Sista anmälningsdag har passerat.

Frågor kring anmälan mejlas till admin@tu.se.

Bokningsvillkor >>

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.