Det digitala ekosystemet förändras snabbt. Det gäller allt från användarmönster och produktutveckling till lagstiftning. Det talas också allt mer om ökad integritet, transparens och kontroll över sin egen data. Den här utvecklingen är ett av skälen till förändrad lagstiftning och nya tjänster hos sökmotorerna.

Exklusivt för TU:s medlemmar kommer Googles Director of Data and Partnership Solutions i Europa, Sharon Marshall, att förklara och diskutera hur Google ser på det förändrade ekosystemet samt de principer som driver deras och andras produktutveckling inom det så kallade privacy-first-området. Det gäller inte minst de nyligen genomförda förändringarna vad gäller tredjepartscookies i Chrome och planerna på Privacy Sandbox. Sharon Marshall kommer dessutom att berätta mer om hur olika medier arbetat med ny teknik för att kompensera bortfallet av viss användardata.

Seminariet hålls på engelska.

Vill du ställa frågor inom detta område till Sharon Marshall? Mejla då din eller dina frågor till Tobias Lindberg, tobias.lindberg@tu.se, på TU senast den 12 november.

Tid: 18 november, kl. 10.00-10.40

Plats: Mötet hålls digitalt (länk till seminariet mejlas ut till de som anmält sig)

 

Pin It on Pinterest

Dela artikeln?

Tryck på valfri social media för att dela, eller skriv ut med den gröna knappen.