Bilder från seminarier och mediemingel >>
Webbsändning av seminarierna >>

TU under politikerveckan i Almedalen

Under Almedalsveckan har TU varit på plats, både med egna seminarier men också som paneldeltagare.

Almedalens Hotell 4 juli 2018

Hatets anatomi – så ser hoten och hatet mot medierna ut

Hur ser hatet mot medier och journalister ut? Och går det att säga något om hur många individer som faktiskt uttrycker hat mot journalister? På TU:s uppdrag har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, analyserat data från kommentarsfält och diskussionsforum  med avseende på hat mot journalister. I den här analysen har FOI valt att fokusera på antalet individer som uttrycker hat.

Medverkande: Anders Thornberg rikspolischef, Thomas Mattsson chefredaktör Expressen, Cilla Benkö vd Sveriges radio och moderator Daniel Nordström, chefredaktör och ansvarig utgivare Mittmedia.

Därför spelar lokala medier en avgörande roll för demokratin

I vilken utsträckning upplever tidningsläsarna att de har nytta av tidningen, att artiklarna engagerar och leder vidare till diskussion? Och hur har läsningen förändrats över tid?  TU har låtit undersökningsföretaget RAM studera den faktiska läsningen av fler än 10 000 tidningsartiklar. Undersökningen sätter ljus på frågan om de lokala mediernas plats i och roll för främst den lokala demokratin.

Medverkande: Daniel Nordström chefredaktör och ansvarig utgivare Mittmedia, Staffan Hultén analysansvarig och grundare RAM, Gunilla Carlsson (S) riksdagsledamot och vice ordf kulturutskottet. Moderator Jeanette Gustafsdotter vd TU – Medier i Sverige.

Hur blir mediepolitiken efter valet?

Heta stolen med nästa kulturminister (?). Fria medier är omistliga för en fungerande demokrati. Inför höstens val – hur ser partierna på mediefrågorna och morgondagens mediepolitik?

Deltagare i stolen: Olof Lavesson (M) och Gunilla Carlsson (S)
Utfrågare: Cilla Benkö vd Sveriges Radio och Fredric Karén vd och chefredaktör SvD.

Övrig medverkan

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, deltar i Polisens “Hot mot journalister och politiker“, 2 juli, kl. 10.15, i Film- och TV-branschens Samarbetskommittés “Google, Telia och lagen“, 3 juli kl. 10.00, Brottsofferjourens “Vad är demokratibrott och hur påverkas de utsatta?“, 5 juli kl. 10.30, och My safetys “Är näthatet ett hot mot vår demokrati?“, 5 juli kl. 12.00.

Per Hultengård, chefsjurist TU, deltar i Dagens Medias “Statliga granskningar av den svenska reklambranschen“, 2 juli kl. 10.00, och Medievärldens “Den nya spelmarknaden“, 5 juli, kl. 10.00.

 

TU på plats i Almedalen 2017

Under politikerveckan i Almedalen 2017 anordnade eller deltog TU i en lång rad olika seminarier. Ett av de egna evenemangen handlade om fejknyheter och deras inverkan på hur vi uppfattar och tar del av fakta samt de etablerade mediernas uppdrag i frågan. Seminariet...

läs mer

TU i Almedalen 2017

Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby Söndag 2 juli kl. 16.00 - 17.00 Vem kan man lita på? Påverkar fejknyheterna mediernas trovärdighet? Åtta av tio svenskar menar att fejknyheter i hög utsträckning påverkar våra uppfattningar om grundläggande fakta när det gäller...

läs mer

TU på plats i Almedalen 2017

Under politikerveckan i Almedalen 2017 anordnade eller deltog TU i en lång rad olika seminarier. Ett av de egna evenemangen handlade om fejknyheter och deras inverkan på hur vi uppfattar och tar del av fakta samt de etablerade mediernas uppdrag i frågan. Seminariet...

läs mer

TU i Almedalen 2017

Almedalens Hotell, Strandvägen 8, Visby Söndag 2 juli kl. 16.00 - 17.00 Vem kan man lita på? Påverkar fejknyheterna mediernas trovärdighet? Åtta av tio svenskar menar att fejknyheter i hög utsträckning påverkar våra uppfattningar om grundläggande fakta när det gäller...

läs mer

Pin It on Pinterest