Årets Dagstidning

Varje år arrangerar TU branschdagen Årets Dagstidning. Evenemanget är en självklar mötesplats för mediebranschen, ett forum för kunskap, möjligheter att nätverka, erfarenhetsutbyte och roas. Årets Dagstidning är ett evenemang med både aktuella seminarier, branschmingel och stor gala med prisutdelning.

Årets Dagstidning 2019

Priserna i Årets Dagstidning 2019 är utdelade. Sju priser i sju olika klasser som delades ut inför jublande gäster på Berns i Stockholm. Förtjänstfulla prisutdelare under kvällen var David Lagerkrantz, Mouna Esmaeilzadeh, Eva Hamilton, Eva Burman och Jenny...

läs mer

De vann Årets Dagstidning 2019

I kväll delades utmärkelserna Årets Dagstidning 2019 ut på Berns i Stockholm. Priserna delas ut i sju kategorier av branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Vinnarna har utsetts av självständiga och branschkunniga jurygrupper. Mer information om priskriterier och...

läs mer

Årets Dagstidning öppnar för bidrag

Gör du och dina kollegor årets bästa tidning? Jobbar du på Sveriges bästa redaktion? Eller har du gjort årets vassaste kampanj eller kommit med en riktigt nyskapande idé? Skicka då in era framgångar, prestationer och lyckade samarbeten till branschorganisationen TU –...

läs mer

Elektronisk utrustning i domstol – viktigt principbeslut

Den 1 juli 2019 infördes nya och skärpta regler för ordning och säkerhet i domstolarna. De innebär bland annat att elektronisk utrustning, till exempel datorer och utrustning för ljudupptagning, som huvudregel inte får användas, men rätten kan besluta om undantag för medierapportering. I det så kallade ASAP Rocky-målet, beslutade rätten ”mot bakgrund av det stora massmediala intresset” om just ett sådant undantag. TU vill därför uppmana medlemsföretagen att, om diskussion om formerna för rapportering från domstolarna skulle uppstå, hänvisa till beslutet i Stockholms tingsrätt. Vad som är ”ett stort massmedialt intresse” ska naturligtvis också sättas in i sitt sammanhang; nationellt, regionalt eller lokalt.

Evenemang

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest