Boknings- och betalningsvillkor

Årets Dagstidning 2019

Avbokning och överlåtelse

Anmälan är bindande. Vid avbokning senast 14 dagar innan Årets Dagstidning 2019 återbetalas deltagaravgiften med avdrag för 15% exkl moms. Vid avbokning senare än 14 dagar innan Årets Dagstidning 2019 görs ingen återbetalning. Vi godkänner överlåtelse av plats till annan person. Meddela TU i så god tid som möjligt och senast dagen före (10 april) eventet. Eventuella kostnader som uppstår om eventet ställs in eller flyttas tar TU inte ansvar för.

Betalning

Betalning erläggs mot faktura 10 dagar netto dock senast tre arbetsdagar före Årets Dagstidning 2019.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar och använder personuppgifterna enbart i våra aktiviteter kring det aktuella eventet, såsom utskick med information, deltagarlistor eller fakturering. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Mer om vår dataskyddspolicy och hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet kan du läsa om här >>

Pin It on Pinterest