Prestationer, framgångar och lyckade samarbeten ska uppmärksammas.

Årets Dagstidning 2019!
Nomineringsformulären är stängda.

Årets Dagstidning är ett av de tyngsta och mest uppskattade priserna i mediebranschen och arrangeras av TU – Medier i Sverige. Prisutdelningen på Berns Salonger 11 april 2019 är den galanta avslutningen på en dag med intressanta seminariepunkter (mer info kommer) och tillfällen att mötas. Vi avslutar med stor gala och prisutdelning där vi uppmärksammar både nominerade och vinnare under stort jubel.

Jurygrupperna tar fram tre nominerade varav en är vinnare i varje tävlingsklass. Vi avslöjar ingenting om vinnarna utan håller det hemligt fram till prisutdelningen, men vi offentliggör vilka de nominerade bidragen är. Tävlingen är öppen för bidrag oavsett kanal eller plattform.

Perioden som bedöms är från första januari 2018 till sista december 2018.

#åd2019

Läs om de nominerade i årets tävling här >>

Vilka vann priser i ÅD 2018? Det kan du se här >>

Varför tävla?

Ta chansen att visa era framgångar och resultat, modiga medarbetare och inspirerande lösningar. Vi uppmärksammar både de nominerade och de slutliga vinnarna stort. Hela eventet Årets Dagstidning med tävling, konferens och gala är en viktig och uppskattad mötesplats för branschen.

Vem kan skicka in och vad kostar det?

Vem som helst kan kostnadsfritt nominera, det vill säga anmäla bidrag till en eller flera av de sju tävlingsklasserna och bidragen kan avse alla kanaler och plattformar.

Hur gör man?

Längre ner på sidan finns information och formulär för varje tävlingsklass.

Vilken period gäller det?

Perioden som bedöms av jurygrupperna är helåret 2018.

När är prisutdelningen?

Prisutdelning och gala på Berns Salonger i Stockholm den 11 april 2019 som avslutning på eventet Årets Dagstidning.

Viktiga datum

Skicka in bidrag senast fredag 8 februari 2019. Kompletterande underlag och material skickas senast onsdag 13 februari.

Hur arbetar juryn?

Varje jurygrupp bedömer de tävlande bidragen utifrån de kriterier som beskriver priskategorin och de ska särskilt beakta bidragens branschrelevans samt premiera framgång och framtida utvecklingspotential. Ansvarigt utgivarskap, kvalitet och nytänkande är några centrala ledord i bedömningsarbetet. Juryn har rätt att själva nominera/anmäla ytterligare bidrag till tävlingen. Juryn kan byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms passa bättre i en annan kategori. Juryn utser tre nominerade varav en också är vinnare.

Bra att veta

Inskickade bidrag ska följa etiska regler och får inte strida mot gällande lag. Som arrangör förbehåller vi oss rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot detta. Nomineringarna samt vinnare motiveras med en text som fritt kan användas. Vi kommunicerar vilka som blivit nominerade, men vinnarna presenteras först under prisutdelningen på kvällen den 11 april 2019. Information och uppgifter som ingår i de inlämnade tävlingsbidragen hanteras med sekretess av TU och jurymedlemmarna. Se också vår Dataskyddspolicy här >>

Kontakt

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, jeanette.gustafsdotter@tu.se Bodil Gidlund, projektledare TU, bodil.gidlund@tu.se, 0708-23 07 67

Årets dagstidning – Helhetspriset

Priset delas ut till medieföretag eller titel som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete som visat positiva resultat eller bedöms ge resultat i framtiden. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska särskilt beaktas, liksom relevansen för branschen som helhet. Redaktionella, kommersiella, tekniska och distributionsmässiga aspekter är också centrala. Därtill tillmäts mediets ekonomi, ekonomiska tillväxt eller förbättring stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen och framgången i mediehusets alla kanaler.

Årets Redaktion

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av eller fortsatt god journalistik och publicistisk kvalitet är ett grundkrav. Priset kan ges till allt från en del av en redaktion (t ex en sport- eller tv-redaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation oavsett kanal.

Årets Ljud & Bild

Priset delas ut till en organisation som under året genom kvalitetspublicistik med framgång granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud eller rörlig bild. Publicistiken, t ex via tv, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren samt väl utnyttja och utveckla ljud- och bildberättandets särskilda egenskaper. Branschutveckling, bredd, resurstillgång, engagemang och nytänkande lösningar ska särskilt beaktas. Gott publicistiskt hantverk och journalistisk kvalitet är ett baskrav.

Årets Kampanj

Priset delas ut till en kommersiell kampanj som under året rönt stor och påtaglig framgång. Branschförnyelse, mätbarhet, utvecklande analys, kundfokus, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

Årets Affär

Priset delas ut till en organisation som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, branscheffekt, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas och vägas in. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för skapandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data eller inrättandet av en ny vertikal.

Årets Idé

Priset delas ut till enskild person eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika publicistiska förnyelse. Årets idé kan vara redaktionell eller kommersiell på publicistisk grund, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En publicistisk idé som bryter ny mark, är av hög kvalitet och som bidrar till att branschen utvecklas, premieras. Det kan t ex vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling på publicistisk grund. Det branschutvecklande resultatet av idén eller dess framtida potential ska tillmätas stor betydelse i bedömningen.

Årets utvecklare

Priset delas ut till en person som under året utvecklat, förstärkt eller förnyat mediehusets affär, redaktionella produkt eller varumärke oavsett kanal. Nytänkande, personligt engagemang, lustfylldhet och framåtblickande driv ska särskilt beaktas. Priset kan ges till exempelvis projektledare, redaktionell utvecklare, affärs-, varumärkes-, marknads-, lösnings- och teknikutvecklare.

Helhetspriset:

 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television, ordförande
 • Hanna Brogren, generalsekreterare och vd Sveriges Kommunikatörer
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
 • Ulf Johansson, ansv utg Uppdrag granskning SvT
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé, Dagens Media, Medievärlden
 • Helle Klein, vd/chefredaktör Dagens Arbete
 • Elin af Klintberg, kreativ chef/delägare Klintberg Nihlén
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Erik Modig, forskare Handels
 • Marie Nilsson, vd Mediavision
 • Anna Rastner, utbudschef UR
 • Susanna Skarrie, vd/chefredaktör Hem & Hyra
 • Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden
 • Michael Wolf, senior adviser Blackstone

Årets Redaktion och Årets Ljud & Bild:

 • Ulf Johansson, ansv utg Uppdrag granskning SvT, ordförande
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Anna Rastner, utbudschef UR
 • Susanna Skarrie, vd/chefredaktör Hem & Hyra
 • Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden

Årets Kampanj och Årets Affär:

 • Erik Modig, forskare Handels, ordförande
 • Elin af Klintberg, kreativ chef/delägare Klintberg Nihlén
 • Marie Nilsson, vd Mediavision
 • Michael Wolf, senior adviser Blackstone

Årets Idé och Årets Utvecklare:

 • Hanna Brogren, generalsekreterare och vd Sveriges Kommunikatörer, ordförande
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé, Dagens Media, Medievärlden
 • Helle Klein, vd/chefredaktör Dagens Arbete

Helhetspriset

Nytänk, mod och utveckling

Priset delas ut till medieföretag eller titel som totalt sett under året visat på nytänkande, mod och kraft i förändrings- och utvecklingsarbete som visat positiva resultat eller bedöms ge resultat i framtiden. Summan av de viktiga delarna i mediets affärer ska särskilt beaktas, liksom relevansen för branschen som helhet. Redaktionella, kommersiella, tekniska och distributionsmässiga aspekter är också centrala. Därtill tillmäts mediets ekonomi, ekonomiska tillväxt eller förbättring stor betydelse. Utmärkelsen ska omfatta den totala prestationen och framgången i mediehusets alla kanaler.

 • Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television, ordförande
 • Hanna Brogren, generalsekreterare och vd Sveriges Kommunikatörer
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
 • Ulf Johansson, ansv utg Uppdrag granskning SvT
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé, Dagens Media, Medievärlden
 • Helle Klein, vd/chefredaktör Dagens Arbete
 • Elin af Klintberg, kreativ chef/delägare Klintberg Nihlén
 • Marie Nilsson, vd Mediavision
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Erik Modig, forskare Handels
 • Anna Rastner, utbudschef UR
 • Susanna Skarrie, vd/chefredaktör Hem & Hyra
 • Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden
 • Michael Wolf, senior adviser Blackstone

Årets Redaktion

Kraft och kreativitet

Priset delas ut till en redaktion som under året visat kraft och kreativitet i att utveckla redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. Utveckling av eller fortsatt god journalistik och publicistisk kvalitet är ett grundkrav. Priset kan ges till allt från en del av en redaktion (t ex en sport- eller tv-redaktion), ett enskilt projekt eller till en hel redaktion för årets totala prestation oavsett kanal.

 • Ulf Johansson, ansv utg Uppdrag granskning SvT, ordförande
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Anna Rastner, utbudschef UR
 • Susanna Skarrie, vd/chefredaktör Hem & Hyra
 • Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden

Årets Ljud & Bild

Gott publicistiskt hantverk

Priset delas ut till en organisation som under året genom kvalitetspublicistik med framgång granskat, skildrat eller kommenterat samhälleliga förhållanden via ljud eller rörlig bild. Publicistiken, t ex via tv, podd eller videoklipp, ska ha hög relevans för och tydlig närhet till den enskilde medborgaren samt väl utnyttja och utveckla ljud- och bildberättandets särskilda egenskaper. Branschutveckling, bredd, resurstillgång, engagemang och nytänkande lösningar ska särskilt beaktas. Gott publicistiskt hantverk och journalistisk kvalitet är ett baskrav.

 • Ulf Johansson, ansv utg Uppdrag granskning SvT, ordförande
 • Mikael Marklund, webbredaktör ATL
 • Anna Rastner, utbudschef UR
 • Susanna Skarrie, vd/chefredaktör Hem & Hyra
 • Erik Wahlin, chefredaktör Affärsvärlden

Årets Kampanj

Kommersiella resultat

Priset delas ut till en kommersiell kampanj som under året rönt stor och påtaglig framgång. Branschförnyelse, mätbarhet, utvecklande analys, kundfokus, resurstillgång, mod samt okonventionella projekt och lösningar ska särskilt beaktas. Det konkreta kommersiella resultatet av kampanjen eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Att kampanjen nyttjar olika publiceringskanaler så att mediehusens möjligheter används fullt ut är ett plus. Kampanjen kan vara en annonskampanj eller en marknadsinsats.

 • Erik Modig, forskare Handels, ordförande
 • Elin af Klintberg, kreativ chef/delägare Klintberg Nihlén
 • Marie Nilsson, vd Mediavision
 • Michael Wolf, senior adviser Blackstone

Årets Affär

Nytänk i affärsmodellen

Priset delas ut till en organisation som under året visat kraft och kreativitet i utveckling av intäktsbasen eller affärsmodellen, vilket drivit försäljning gentemot nya eller etablerade kunder. Nytänkande, branscheffekt, dataanvändning, resurstillgång, mod och okonventionella projekt och affärsdrivande lösningar ska särskilt beaktas och vägas in. Samverkan mellan försäljning i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Det konkreta affärsmässiga resultatet av årets affär eller framtida potential ska tillmätas stor betydelse. Priset kan gå till exempelvis analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings- och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för skapandet av en ny betallösning, kommersiell användning av data eller inrättandet av en ny vertikal.

 • Erik Modig, forskare Handels, ordförande
 • Elin af Klintberg, kreativ chef/delägare Klintberg Nihlén
 • Marie Nilsson, vd Mediavision
 • Michael Wolf, senior adviser Blackstone

Årets Idé

Idérik publicistisk förnyelse

Priset delas ut till enskild person eller grupp som skapat årets mest framstående, kreativa och idérika publicistiska förnyelse. Årets idé kan vara redaktionell eller kommersiell på publicistisk grund, och kan gälla alla delar av medieföretagets verksamhetsområden, som redaktion, marknad, annons, tryck, distribution, it, kundservice, etc. En publicistisk idé som bryter ny mark, är av hög kvalitet och som bidrar till att branschen utvecklas, premieras. Det kan t ex vara en grafisk omgörning, nytt event, redaktionell lansering eller teknisk utveckling på publicistisk grund. Det branschutvecklande resultatet av idén eller dess framtida potential ska tillmätas stor betydelse i bedömningen.

 • Hanna Brogren, generalsekreterare och vd Sveriges Kommunikatörer, ordförande
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé, Dagens Media, Medievärlden
 • Helle Klein, vd/chefredaktör Dagens Arbete

Årets Utvecklare

Personligt och framåtblickande driv

Priset delas ut till en person som under året utvecklat, förstärkt eller förnyat mediehusets affär, redaktionella produkt eller varumärke oavsett kanal. Nytänkande, personligt engagemang, lustfylldhet och framåtblickande driv ska särskilt beaktas. Priset kan ges till exempelvis projektledare, redaktionell utvecklare, affärs-, varumärkes-, marknads-, lösnings- och teknikutvecklare.

 • Hanna Brogren, generalsekreterare och vd Sveriges Kommunikatörer, ordförande
 • Peter Callius, affärsområdeschef Kantar Sifo
 • Patrik Hadenius, vd Utgivarna
 • Mathias Kallio, affärsområdeschef Resumé, Dagens Media, Medievärlden
 • Helle Klein, vd/chefredaktör Dagens Arbete

 

Pin It on Pinterest