Fokus på medieåret 2020

Skicka in ditt bidrag senast 1 mars till Årets Dagstidning 2021!

Prisutdelning 25 mars 2021 i en sändning från NTM:s tv-studio i Norrköping

Fyra olika tävlingskategorier

Skicka in era bidrag och uppmärksamma framgångar, lyckade samarbeten och journalistiskt kunnande. Att bli nominerad är en bedrift och att vinna är ett prestigefullt erkännande. Tävlingen är igång.

Text, bild och film kan komma att publiceras på tu.se, användas i nomineringsfilmerna och under sändningen av prisutdelningen, så välj ord och bild med omsorg. Kontrollera också särskilt att ni i alla delar har rättigheterna till att låta det material som ni skickar in användas i det sammanhanget.

Kriterier för Helhetspriset

Priset delas ut till ett medieföretag som visat på nytänkande, mod och kraft i ett förändrings- och utvecklingsarbete som skapat positiva resultat eller bedöms göra det. Juryn bedömer redaktionella, kommersiella, tekniska och distributionsmässiga aspekter. Utmärkelsen ska omfatta mediehusets totala prestation och framgång.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel.
Beskriv för juryn med max en A4 om utmaningen, lösningen och resultatet och hur ert förändrings- och utvecklingsarbete gått till. Längre ner kan mer material laddas upp.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Bevakning

Priset delas ut till ett medieföretag som genom kvalitetspublicistik nyhetsförmedlat, granskat, skildrat eller opinionsbildat om en enskild händelse eller fråga, ett särskilt ämne eller definierade samhälleliga förhållanden. Innovativ journalistik i form av t ex presentation och interaktivitet – gärna i nya medieformer, gärna utifrån resurstillgång – beaktas särskilt av juryn.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel.
Beskriv för juryn med max en A4 om varför just den här bevakningen ska uppmärksammas. Längre ner kan mer material laddas upp.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Redaktion

Priset delas ut till en redaktion som visat kraft och kreativitet i att utveckla och utföra redaktionellt innehåll och/eller arbetsformer. Nytänkande, mod samt okonventionella lösningar beaktas särskilt. Kreativ samverkan mellan olika kanaler är ett plus i bedömningen. God journalistik och publicistisk kvalitet är ett grundkrav. Priset kan ges till en hel redaktion likväl som till motsvarande en avdelning.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel.
Beskriv för juryn med max en A4 om hur god journalistik och publicistisk kvalitet genomsyrar ert arbete. Vilka är utmaningarna? Och lösningarna? Längre ner kan mer material laddas upp.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp er logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Kriterier för Affär och Innovation

Priset delas ut till medieföretag som utvecklat teknik, intäkter eller affärsmodeller, vilken ökat räckvidd och/eller försäljning till nya eller befintliga kunder. Nytänkande, branscheffekt, dataanvändning, resurstillgång, samverkan mellan i olika kanaler och medieformer är ett plus i bedömningen. Priset kan gå till exempelvis till analys-, marknad-, annons-, affärsutvecklings-och privatmarknadsavdelning eller säljbolag för t ex reklamförsäljning, nya betallösningar, kommersiell användning av data etc.
Var tydlig med information om det bidrag som du skickar in. Ange medieföretag eller medietitel.
Beskriv för juryn med max en A4 om hur ert förändrings- och utvecklingsarbete gett resultat. Längre ner kan mer material laddas upp.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en illustrerande bild som sammanfattar och symboliserar bidraget. OBS - Max 256 MB, minst 1024 x 576 pixlar. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Ladda upp en logga. Max 256 MB. Låt filen laddas upp innan du väljer Skicka.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Här finns möjlighet att ladda upp mer material om bidraget. Max 256 MB.

Mina kontaktuppgifter:

Vilka regler finns det?

Den som skickar in ett bidrag till tävlingen har ansvaret att följa etiska regler och att bidraget inte strider mot gällande lag. Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa tävlingsbidrag som bryter mot detta.

Juryn har rätt att nominera/anmäla ytterligare bidrag till tävlingen samt byta kategori på ett tävlingsbidrag som bedöms passa bättre i en annan kategori. Detta kan ske så sent som på jurymötet.

Text och bild från inlämnade bidrag kan komma att publiceras på tu.se och användas i nomineringsfilm om ni blir nominerade, så välj ord och bild med omsorg. Kontrollera också särskilt att ni i alla delar har rättigheterna till att låta materialet användas i det sammanhanget.

Hur jobbar juryn?

Juryn bedömer de tävlande bidragen utifrån de kriterier som beskriver priskategorin.

Juryn utser tre nominerade i varje kategori varav en också är vinnare. Nomineringarna samt vinnare motiveras med en text som fritt kan användas.

Juryn är helt fristående och arrangören har ingen insyn i juryarbetet.

Information och uppgifter som ingår i de inlämnade tävlingsbidragen hanteras med sekretess av TU och jurymedlemmarna.

Evenemang

Thomas Mattsson, tf vd 070-728 82 53 thomas.mattsson@tu.se