TU vill lyfta fram de goda exemplen, de kommuner och myndigheter som kan vara föredömen för hur offentlighetsprincipen fungerar när den är som bäst.

läs mer