TU Live

TU Live är ett seminarieformat som Tidningsutgivarna lanserade under 2021, med föredrag, paneler och diskussioner om aktuella frågor relevanta för medlemsföretagen.

Extra TU Live om mediestödet

Samma dag som regeringens utredare Mats Svegfors överlämnar sitt förslag till nytt mediestödssystem offentliggörs också finansdepartementets utredning om nollmomsfrågan. Därför hålls ett extra TU Live där vi diskuterar de presenterade förslagen.

läs mer

Evenemang

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

 

Pin It on Pinterest