Utbildningar och kurser

Vi utbildar och inspirerar genom egna kurser, frukostseminarier och utbildningar i aktuella ämnen.

Digital kurs i ansvarigt utgivarskap 19 maj 2021

TU håller en ny kurs i ansvarigt utgivarskap den 19 maj. Kursen vänder sig främst till personer som är ansvarig utgivare/ställföreträdande utgivare eller står i begrepp att få ett sådant uppdrag eller behöver fördjupad kännedom om frågorna. Utbildningen tar upp grundläggande formella och praktiska kunskaper om tryck- och yttrandefrihetslagarna, press- och medieetik.

läs mer

Evenemang

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

 

Pin It on Pinterest