Integritetspolicy

Personuppgifter

Tidningsutgivarna (nedan TU) behandlar personuppgifter med största omsorg. Genom att lämna information via vår webbplats godkänner du att TU behandlar personuppgifter såsom kontaktinformation och företagsuppgifter. Dessa uppgifter används för att administrera medlems-, kund- och affärsrelationen.

Tillgång

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med TU externa leverantörer (så som IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra ovan nämnda ändamål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Endast personer hos TU som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. TU har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

TU sparar dina personuppgifter till dess att uppgifterna inte längre behövs eller anses vara inaktuella.

Rättigheter

TU är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta TU och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att TU inte har möjlighet att skicka dig information i enlighet med dina önskemål. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd över hur TU behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för TU personuppgiftsbehandling.

Cookies

Denna cookiepolicy gäller för TU:s användning av cookies på vår webbplats. Denna cookiepolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil, som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa kakor är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Kakor innebär att du inte behöver fylla i samma information på nytt. Cookies används också i marknadsföringsändamål då de möjliggör att webbsidan kan identifiera dig som en återkommande besökare och kan då ge dig en personligare upplevelse.

Vad använder TU cookies till?

Vissa cookies som TU använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner och att göra webbplatsen enklare att använda.

Vilken typ av cookies använder vi?

 

Hur kan jag avaktivera cookies?

Du kan enkelt stänga av cookies på den här webplatsen genom att klicka på ”Avböj alla cookies” i Cookie Hanteraren.

Ett annat sätt är att ställa in i din browser så att cookies avaktiveras. Observera dock att om du stänger av cookies, så kommer vissa webbplatser inte fungera som det är tänkt.

Ett alternativ är att använda sig av ett tillägg till sin webbläsare som både visar och ger alternativ till att blockera vissa cookies. Exempel på ett populärt sådant verktyg är Ghostery.

Om oss

Johan Taubert, vd
076-545 24 05
johan.taubert@tu.se

Pin It on Pinterest