Alkohol och tobak

Vid marknadsföring av alkohol i tryckt tidning gäller ett generellt krav på att marknadsföringen ska vara särskilt måttfull. Vid sidan av den generella regeln finns särskilda regler för kommersiella annonser i periodiska skrifter och andra jämförbara skrifter. Reglerna gäller bland annat vad som får visas i bild. Marknadsföring av alkohol på internet, i sociala medier och appar ska följa de generella regler som gäller för all marknadsföring av alkohol. Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter. 

Vad gäller för marknadsföring av tobaksfritt snus med nikotin?

I dag saknas lagreglering för tobaksfria snusprodukter som innehåller nikotin. I avsaknad av specifik lagstiftning om tobaksfritt snus med nikotin kan den branschöverenskommelse som finns bli att betrakta som god marknadsföringssed och att bryta mot denna skulle då också anses bryta mot marknadsföringslagen. I första hand är det annonsören som är ansvarig men i vissa klara fall kan även medier, reklambyrå med flera anses medskyldiga.

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 070-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest