Alkohol och tobak

Vid marknadsföring av alkohol i tryckt tidning gäller ett generellt krav på att marknadsföringen ska vara särskilt måttfull. Vid sidan av den generella regeln finns särskilda regler för kommersiella annonser i periodiska skrifter och andra jämförbara skrifter. Reglerna gäller bland annat vad som får visas i bild. Marknadsföring av alkohol på internet, i sociala medier och appar ska följa de generella regler som gäller för all marknadsföring av alkohol. Huvudregeln är att det är förbjudet att marknadsföra tobaksprodukter. 

Alkoholreklam i pop-up- och bannerform

TU får många frågor om alkoholreklam i pop-up- och bannerform. Vi vill därför påminna om vad som gäller. Vid marknadsföring av alkoholdryck gäller samma regler för annonser i den tryckta tidningen som på tidningens hemsida. Utrymmet för vad som kan återges i bild är i...

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest