Normer för annonsering

TU och Sveriges Tidskrifter har tillsammans fastställt normer för annonsering. Normerna ska reglera förhållandet mellan tidning och annonsör i de fall ingen annan överenskommelse finns.

Normer för annonsering

Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter har fastställt föreliggande normer för annonsering att gälla från och med den 1 januari 2010. Normerna som redovisas i avsnitt I nedan, reglerar förhållandet mellan medieföretag och annonsör eller beställare vid köp, försäljning och förmedling av annonser i digitala och tryckta tjänster och produkter i de fall andra villkor inte överenskommits.

läs mer

Rekommendationer angående reklamidentifiering

Att säkerställa den redaktionella textens trovärdighet är för tidnings- och tidskriftsföretagen/förlagen och den ansvarige utgivaren av största vikt. Läsarna skall, utan att tveka, vid ett hastigt påseende kunna skilja mellan en tidnings/tidskrifts redaktionella innehåll och sådan framställning som har annan avsändare, det vill säga annonser eller annat icke-redaktionellt innehåll.

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest