Prenumerationer och abonnemang

Användare- och läsarintäkter är en allt viktigare del av mediernas affär. Därför är frågor som rör lagar för distansförsäljning, mervärdesbeskattning och personuppgiftshantering högt prioriterade områden för TU – Medier i Sverige.

Ångerrätt på tidningsabonnemang mm

Den 13 juni 2014 börjar en rad nya regler i distans- och hemförsäljningslagen att gälla (som dessutom byter namn till ”Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”). Lagändringarna är en följd av de ändringar som gjorts i EU:s direktiv om konsumenträttigheter.

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest