Spel och lotterier

Den 1 januari 2019 upphörde det svenska spelmonopolet. Det är sedan dess tillåtet att erbjuda och marknadsföra spel för bolag som har tillstånd för detta (licens) från  Spelinspektionen. Vid marknadsföring av spel ska måttfullhet iakttas. Reklamen får heller inte rikta sig till personer under 18 år. Vid överträdelser av spellagen ansvarar i första hand annonsören. Men även den som bidragit till marknadsföringen, som en sajt eller en tidning, kan i vissa fall bli medansvarig. Utöver den reglering av marknadsföringen som finns i spellagen så finns självreglering inom branschen. TU har för sina medlemmar tagit fram en särskild rekommendation.

Lotteriinspektionen hotar fria medier

DI debatt 7 januari 2018. Inför 2018 kraftsamlar Lotteriinspektionen genom att skicka ett stort antal vitesförelägganden till Sveriges dagstidningar. Norr och söder, stad och land – alla drabbas de av inspektionens hot om hundratusentals kronor i viten. Upphovet är...

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest