Medieetik

Den svenska tryck- och yttrandefriheten innebär en mycket vidsträckt frihet för medier att framföra vilka åsikter de vill och att föra ut de nyheter de anser intressanta. Men friheten är inte obegränsad. De lagar som ger friheterna för medierna ger också enskilda skydd mot till exempel ärekränkning.

Etiska regler för publicistisk verksamhet i någon form har funnits sedan 1923. Publicitetsreglerna är tumregler som ger anvisningar rörande publicistiska beslut, inte lagregler. Reglerna syftar till att ge den enskilde skydd mot publicitetsskador, utöver det som lagen erbjuder. Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd använder de etiska reglerna som hjälp vid bedömningar >>

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest