Medieetik

Den svenska tryck- och yttrandefriheten innebär en mycket vidsträckt frihet för medier att framföra vilka åsikter de vill och att föra ut de nyheter de anser intressanta. Men friheten är inte obegränsad. De lagar som ger friheterna för medierna ger också enskilda skydd mot till exempel ärekränkning.

Etiska regler för publicistisk verksamhet i någon form har funnits sedan 1923. Publicitetsreglerna är tumregler som ger anvisningar rörande publicistiska beslut, inte lagregler. Reglerna syftar till att ge den enskilde skydd mot publicitetsskador, utöver det som lagen erbjuder. Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd använder de etiska reglerna som hjälp vid bedömningar >>

Historiskt beslut för medieetiken

Utgivarna lämnar nu in begäran till kulturdepartementet om att gå från nuvarande pressetiska systemet till ett nytt medieetiskt system, enligt ett pressmeddelande. Utgivarna begär att regeringen utreder möjligheten att ändra villkoren i Sveriges Radio, SVT, UR och...

läs mer

Rekommendationer om arbetsmetoder m m

Tidningsutgivarnas styrelse har antagit en rekommendation för sina medlemsföretag gällande publicistiska arbetsmetoder. Med den följer också en uppmaning till medlemsföretagen att på redaktionerna diskutera etik, personlig integritet och arbetsmetoder. REKOMMENDATION...

läs mer

Utredning om nytt medieetiskt system

I januari 2010 tillsatte Pressens samarbetsnämnd en medieetikgrupp för att utreda pressetiken i det förändrade medielandskapet. I arbetsgruppen har ingått representanter för TU, Journalistförbundet, Publicistklubben och Sveriges Tidskrifter. Arbetsgruppen har utrett...

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest