Medieetik

Den svenska tryck- och yttrandefriheten innebär en mycket vidsträckt frihet för medier att framföra vilka åsikter de vill och att föra ut de nyheter de anser intressanta. Men friheten är inte obegränsad. De lagar som ger friheterna för medierna ger också enskilda skydd mot till exempel ärekränkning.

Av hänsyn till den enskilde och till pressens anseende har pressen själv antagit etiska regler som innebär att tidningarna ska visa varsamhet mot de enskilda människor som de skriver om. Den som kritiseras i en nyhetsartikel ska helst själv få uttala sig i artikeln. I annat fall bör den kritiserade få ett bemötande publicerat i efterhand.

Hos Allmänhetens pressombudsman hittar du mer information om pressens etiska regler och medieetik.

Rekommendationer om arbetsmetoder m m

Tidningsutgivarnas styrelse har antagit en rekommendation för sina medlemsföretag gällande publicistiska arbetsmetoder. Med den följer också en uppmaning till medlemsföretagen att på redaktionerna diskutera etik, personlig integritet och arbetsmetoder. REKOMMENDATION...

läs mer

Utredning om nytt medieetiskt system

I januari 2010 tillsatte Pressens samarbetsnämnd en medieetikgrupp för att utreda pressetiken i det förändrade medielandskapet. I arbetsgruppen har ingått representanter för TU, Journalistförbundet, Publicistklubben och Sveriges Tidskrifter. Arbetsgruppen har utrett...

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest