Mediestöd

Driftsstödet är en väsentlig del av medietödet. Driftsstöd ges till dagstidningar som kommer ut med minst ett nummer per vecka och har en abonnerad upplaga om minst 1 500 exemplar. En dagstidning är en allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som sin primära uppgift.

Distributionsstödet utgör en liten del av det totala mediestödet. Det lämnas till alla dagstidningar som samdistribueras med tillämpande av en princip om lika pris. Syftet med stödet är att främja samverkan mellan tidningar och att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt.

Vid sidan av drifts- och distributionsstöden finns även ett innovations- och utvecklingsstöd samt ett stöd för lokal journalistik. Information om mediestöden finns hos Myndigheten för press, radio och tv.

Ansök om tillfälligt distributionsstöd den 15-30 maj

Regeringen har i april i sitt mediestödspaket med anledning av coronakrisen anslagit 150 miljoner kronor i så kallat tillfälligt distributionsstöd. Stödet avser främst tryckta dagstidningar, kvällstidningar och gratistidningar. Regeringens förslag behandlas nu i...

läs mer

TU välkomnar nya medel till mediestödet

Regeringen föreslår i dag att i den kommande budgetpropositionen tillföra nya medel till mediestödet. I sitt pressmeddelande skriver regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Därtill föreslår man en ökning med 30 miljoner kronor för 2019.

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest