Press-, tryck- och yttrandefrihet

TU arbetar för att skapa bästa möjliga rättsliga villkor och förutsättningar för medlemsföretagen. Vi bedriver opinionsbildning, informations- och lobbyingarbete mot alla som har inflytande över eller fattar beslut som påverkar medlemsföretagens verksamheter, till exempel riksdag, regering och EU-parlament. 

Samtliga medlemsföretag i TU kan få kostnadsfri juridisk och medieetisk rådgivning av TU:s jurister. Rådgivningen utgörs främst av medierätt, såsom tryck- och yttrandefrihets-, upphovs-, samt marknadsrätt.

Elektronisk utrustning i domstol – viktigt principbeslut

Den 1 juli 2019 infördes nya och skärpta regler för ordning och säkerhet i domstolarna. De innebär bland annat att elektronisk utrustning, till exempel datorer och utrustning för ljudupptagning, som huvudregel inte får användas, men rätten kan besluta om undantag för medierapportering. I det så kallade ASAP Rocky-målet, beslutade rätten ”mot bakgrund av det stora massmediala intresset” om just ett sådant undantag. TU vill därför uppmana medlemsföretagen att, om diskussion om formerna för rapportering från domstolarna skulle uppstå, hänvisa till beslutet i Stockholms tingsrätt. Vad som är ”ett stort massmedialt intresse” ska naturligtvis också sättas in i sitt sammanhang; nationellt, regionalt eller lokalt.

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jeanette Gustafsdotter, vd
08-692 46 90, 070-624 45 56
jeanette.gustafsdotter@tu.se

Pin It on Pinterest