Reklamidentifiering och textreklam

”Native advertising”- rekommendationer

”Native advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier är en viktig och alltmer betydelsefull affärsintäkt för medieföretagen. Men det ställer samtidigt krav på tydlighet mot läsare och användare. Det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte, vilket måste klargöras på ett tydligt sätt.

Efter ett förankringsarbete bland TU:s medieföretag och mediekoncerner, har TU:s styrelse tagit fram en rekommendation med enhetliga definitioner och rekommendationer.

 Ta del av rekommendationerna här>>

Riktlinjer mot textreklam – TU:s checklista

Det är viktigt att värna mediernas trovärdighet och integritet. Detta kräver att medierna står fria och är självständiga i sin medierapportering. Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.

Textreklamärenden är en utgivarfråga. Det är utgivaren som har att ta ställning till, fatta beslut om, och bära ansvaret för vad som publiceras och det sätt på vilket det sker.

Det är samtidigt angeläget att alla berörda medarbetare är medvetna om textreklamproblematiken och deltar i textreklamdiskussionerna. Det är därför av stor betydelse att den publicistiska verksamheten bedrivs med utgångspunkt i en aktiv diskussion och en etisk medvetenhet om textreklamfrågorna hos alla inblandade.

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest