Upphovsrätt

Upphovsrätten skyddar konstnärligt skapande som musik, film och litteratur. Skyddet uppstår automatiskt då verket kommer till och går inte att ansöka om. Upphovsrätten ger utgivare, journalister, fotografer, författare och andra rättsinnehavare rätt att bestämma över hur verken får spridas och visas.

TU Live om rörlig bild och upphovsrätten

På onsdag den 15 december hölls ett digitalt TU Live om upphovsrättslagstiftningen kring länkning och inbäddning, mot bakgrund av att många redaktioner och mediehus vill kunna bädda in andras bilder och filmklipp från till exempel sociala mediekanaler.

läs mer

Juridisk rådgivning

Per Hultengård, jurist
08-692 46 46, 070-815 75 29
per.hultengard@tu.se

Jan Fager, jurist
08-692 46 06, 073-069 00 31
jan.fager@tu.se

Pin It on Pinterest